• Nema predloga

DOZVOLJENO PREKORAČENJE

Banca Intesa Beograd će u toku ove nedelje preispitati stanje i mogućnosti vezane za nove mere NBS koje se odnose na dozvoljeni minusu po tekućim računima

Pomoćnik generalnog direktora Banca Intesa Beograd, Olivera Matić Brbora:

Banca Intesa Beograd će u toku ove nedelje preispitati stanje i mogućnosti vezane za nove mere NBS koje se odnose na dozvoljeni minusu po tekućim računima i potom formirati model sa novim uslovima, po kome će odobravati dozvoljeno prekoračenje. Do tada važi postojeća Odluka, kojom Banca Intesa Beograd odobrava dozvoljeno prekoračenje sa rokom od 6 meseci, a u visini prosečne tromesečne zarade, fizičkim licima koja preko tekućeg računa redovno primaju zaradu. Prilikom kreiranja novog modela Banca Intesa Beograd će maksimalno zaštititi interese klijenata, kako nove mere NBS ne bi izazvale drastičan udar na njihov standard.

Po sadašnjim podacima oko 30% klijenata Banca Intesa Beograd koristi dozvoljeno prekoračenje.
Dosadašnje kamate iznose:
Kamata na dozvoljeno prekoračenje sada iznosi 0.5% + stopa rasta cena na malo.
Kamata na nedozvoljeno prekoračenje iznosi 5 %.

Chat