• Nema predloga

Stambeni krediti sa još nižom kamatnom stopom i fiksnom ratom

Banca Intesa dodatno je unapredila ponudu stambenih kredita indeksiranih u evrima koje sada odobrava uz još nižu kamatnu stopu i prva na tržište uvela kredite za kupovinu nekretnina u evrima sa fiksnom mesečnom ratom tokom čitavog perioda otplate do čak 20 godina.

Stambeni krediti osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) sada su dostupni sa kamatnom stopom već od 2,59 odsto (2,79 odsto plus šestomesečni EURIBOR) na godišnjem nivou i rokom otplate do 15 godina, što je najpovoljnija ponuda na tržištu kada je reč o evro-indeksiranim kreditima za kupovinu nekretnine sa ročnošću od 180 meseci. Krediti sa periodom otplate od 15 do 30 godina plasiraju se sa godišnjom kamatnom stopom od 2,70 (od 2,90 odsto plus šestomesečni EURIBOR), dok se krediti osigurani kod NKOSK sa fiksnom mesečnom ratom odobravaju na rok do 20 godina sa godišnjom kamatnom stopom od 3,5 odsto tokom celog perioda otplate.

Krediti su dostupni bez naknade za prevremenu otplatu zajma iz ličnih sredstava i bez obaveze ugovaranja životnog osiguranja, uz minimalno učešće od 20 odsto od kupoprodajne vrednosti nekretnine, a ponuda će biti aktuelna do kraja godine.

Banca Intesa dodatno je unapredila ponudu stambenih kredita indeksiranih u evrima koje sada odobrava uz još nižu kamatnu stopu i prva na tržište uvela kredite za kupovinu nekretnina u evrima sa fiksnom mesečnom ratom tokom čitavog perioda otplate do čak 20 godina.

Stambeni krediti osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) sada su dostupni sa kamatnom stopom već od 2,59 odsto (2,79 odsto plus šestomesečni EURIBOR) na godišnjem nivou i rokom otplate do 15 godina, što je najpovoljnija ponuda na tržištu kada je reč o evro-indeksiranim kreditima za kupovinu nekretnine sa ročnošću od 180 meseci. Krediti sa periodom otplate od 15 do 30 godina plasiraju se sa godišnjom kamatnom stopom od 2,70 (od 2,90 odsto plus šestomesečni EURIBOR), dok se krediti osigurani kod NKOSK sa fiksnom mesečnom ratom odobravaju na rok do 20 godina sa godišnjom kamatnom stopom od 3,5 odsto tokom celog perioda otplate.

Krediti su dostupni bez naknade za prevremenu otplatu zajma iz ličnih sredstava i bez obaveze ugovaranja životnog osiguranja, uz minimalno učešće od 20 odsto od kupoprodajne vrednosti nekretnine, a ponuda će biti aktuelna do kraja godine.

Chat