• Nema predloga

Banca Intesa predstavila Izveštaj o održivosti za 2015. godinu

Banca Intesa predstavila je danas Izveštaj o održivosti za 2015. godinu pripremljen u skladu sa međunarodnom metodologijom Global Reporting Initiative (GRI). Četvrti po redu GRI izveštaj Banca Intesa prati redefinisanu GRI G4 verziju Smernica za izveštavanje o održivosti i dodatak za finansijski sektor (GRI G4 Financial Services Sector Disclosures), pružajući sveobuhvatni prikaz o ekonomskom, socijalnom i ekološkom učinku banke kroz odgovore na 32 indikatora, u poređenju sa 28 obuhvaćenim u prethodnom izveštaju.

U sklopu predstavljanja Izveštaja, Banca Intesa organizovala je i panel diskusiju na temu „Uticaj finansijskog sektora na održivost društva - finansijska inkluzija i odgovorno finansiranje” u kojoj su učestvovali predstavnici Narodne banke Srbije (NBS), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, kompanije Travel boutique, kao i Foruma za odgovorno poslovanje (FOD).

Banca Intesa predstavila je danas Izveštaj o održivosti za 2015. godinu pripremljen u skladu sa međunarodnom metodologijom Global Reporting Initiative (GRI). Četvrti po redu GRI izveštaj Banca Intesa prati redefinisanu GRI G4 verziju Smernica za izveštavanje o održivosti i dodatak za finansijski sektor (GRI G4 Financial Services Sector Disclosures), pružajući sveobuhvatni prikaz o ekonomskom, socijalnom i ekološkom učinku banke kroz odgovore na 32 indikatora, u poređenju sa 28 obuhvaćenim u prethodnom izveštaju.

U sklopu predstavljanja Izveštaja, Banca Intesa organizovala je i panel diskusiju na temu „Uticaj finansijskog sektora na održivost društva - finansijska inkluzija i odgovorno finansiranje” u kojoj su učestvovali predstavnici Narodne banke Srbije (NBS), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, kompanije Travel boutique, kao i Foruma za odgovorno poslovanje (FOD).

Chat