• Nema predloga

DVE NOVE EKSPOZITURE Banca Intesa Beograd

Banca Intesa Beograd, u skladu sa planom, širi poslovnu mrežu u Beogradu. U poslednjih mesec dana Banka je otvorila dve nove ekspoziture u gradu.

Banca Intesa Beograd, u skladu sa planom, širi poslovnu mrežu u Beogradu. U poslednjih mesec dana Banka je otvorila dve nove ekspoziture u gradu.

Prva je na  ekskluzivnoj lokaciji na Banovom brdu, u  Požeškoj ulici broj 128. Ovu ekspozituru izdvaja poseban prostor namenjen obavljanju usluga koje zahtevaju duži vremenski period obrade.

Izlazeći u susret zahtevima velikog broja građana beogradskog naselja, Bežanija, Banca Intesa Beograd je  01. decembra otvorila još jednu ekspozituru, prvu u ovom naselju, u zgradi koju deli sa Maxi supermarketom, u Ulici Nedeljka Gvozdenovića broj 24, na okretnici autobusa 75. 

U novim ekspoziturama Banca Intesa Beograd stanovništvu i privredi nudi široku paletu bankarskih usluga. Omogućuje im brz i efikasan servis za sve vrste bankarskih usluga kao i sve povoljnosti modernog bankarskog poslovanja.

Na obe lokacije su instalirani bankomati, tako da korisnici platnih kartica mogu da podižu gotovinu 24 časa dnevno, svih 365 dana u godini.

Ekspozitura na Bežaniji je otvorena radnim danom od 8 do 20, a subotom od 8 do 15 časova, dok je radno vreme ekspoziture na Banovom brdu od 8 do 19 časova radnim danom, a subotom od 9 do 15 časova.

Chat