• Nema predloga

Banca Intesa Beograd U MASTERCARD BORDU

Pomoćnik generalnog direktora Banca Intesa Beograd za poslove sa platnim karticama, Dejan Tešić izabran je 02. novembra 2004.godine, za člana MasterCard regionalnog borda za centralnu i istočnu Evropu.

Regionalni bord čine 15 članova iz vodećih banaka pomenutog regiona koga čine banke iz Poljske, Češke, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Rusije, Ukrajine  i Rumunije, kao i 8 članova MasterCard organizacije.

Izbor direktora iz Srbije na tako visoku internacionalnu funkciju je lično priznanje, priznanje Banca Intesa Beograd, ali i našoj zemlji.

Tome je doprinela sposobnost Banca Intesa Beograd da brzo implementira nove najsavremnije tehnološke sisteme i njen maksimalan doprinos razvoju bezgotovinskog plaćanja u zemlji, finansijskog tržišta, što je izdvaja na domaćem tržištu i približava našu zemlju razvijenom svetu.

Na izbor su uticali izuzetni poslovni rezultati Banca Intesa Beograd u oblasti kartičarstva, odnosno činjenica da je Banca Intesa Beograd  uvela MasterCard na domaće tržište i izdala više od  160 000 ovih platnih kartica u zemlji.

Chat