• Nema predloga

Nagrada za komunikaciju projekta Žene u biznisu

Društvo Srbije za odnose sa javnošću (DSOJ) dodelilo je Banca Intesa PRiZNANJE za PR komunikaciju u integrisanim kampanjama za projekat podrške jačanju ženskog preduzetništva u Srbiji pod nazivom Žene u biznisu.

Ovo je peto PRiZNANJE koje je DSOJ dodelio Banca Intesa, nakon nagrada u kategorijama interne komunikacije za projekat Intesa Tim, komunikacije društveno odgovornog poslovanja za projekat Mesto koje volim, korporativne komunikacije za strategiju komunikacije u kriznoj godini i brend i marketing PR za projekat Oživi plastiku.

Društvo Srbije za odnose sa javnošću (DSOJ) dodelilo je Banca Intesa PRiZNANJE za PR komunikaciju u integrisanim kampanjama za projekat podrške jačanju ženskog preduzetništva u Srbiji pod nazivom Žene u biznisu.

Ovo je peto PRiZNANJE koje je DSOJ dodelio Banca Intesa, nakon nagrada u kategorijama interne komunikacije za projekat Intesa Tim, komunikacije društveno odgovornog poslovanja za projekat Mesto koje volim, korporativne komunikacije za strategiju komunikacije u kriznoj godini i brend i marketing PR za projekat Oživi plastiku.

Chat