• Nema predloga

Paraolimpijski komitet Srbije dodelio specijalno priznanje Banca Intesa

Banca Intesa dobila je specijalno priznanje Paraolimpijskog komiteta Srbije za doprinos razvoju i popularizaciji paraolimpijskog sporta u našoj zemlji.

Prema rečima Paraolimpijskog komiteta Srbije, zahvaljujući donatorskom programu Banca Intesa Visa Classic Paralympic, banka je obezbedila značajnu finansijsku podršku za komitet i njegovu fondaciju i postala najveći korporativni donator paraolimpijskog sporta u Srbiji. Sredstva koja su donirali Banca Intesa i njeni klijenti presudno su doprinela operativnoj samoodrživosti Paraolimpijskog komiteta Srbije, što je jedinstven primer među sportskim organizacijama ne samo u zemlji, već i u svetu.

U cilju pružanja dugoročnog doprinosa razvoju paraolimpijskog sporta u zemlji, Banca Intesa je 2008. godine uvela na tržište Visa Classic Paralympic kreditnu karticu, prvu donatorsku karticu u Srbiji. Banka se odriče 30 odsto iznosa ostvarenih od mesečnih članarina i 0,45 odsto od svake transakcije ostvarene Visa Classic Paralympic karticom u zemlji i inostranstvu i ova sredstva uplaćuje na račun fondacije Paraolimpijskog komiteta Srbije koji ih koristi za finansiranje sportista sa invaliditetom.

Potvrđujući svoje strateško partnerstvo sa Paraolimpijskim komitetom Srbije, Banca Intesa planira da u susret nastupajućim paraolimpijskim igrama u Rio de Žaneiru dodatnim aktivnostima podstakne što veći broj građana da se zajedno sa bankom uključi u promociju paraolimpijskog sporta, pruži svoj doprinos i pomogne srpskim paraolimpijcima da nastave da postižu vrhunske rezultate.

Banca Intesa dobila je specijalno priznanje Paraolimpijskog komiteta Srbije za doprinos razvoju i popularizaciji paraolimpijskog sporta u našoj zemlji.

Prema rečima Paraolimpijskog komiteta Srbije, zahvaljujući donatorskom programu Banca Intesa Visa Classic Paralympic, banka je obezbedila značajnu finansijsku podršku za komitet i njegovu fondaciju i postala najveći korporativni donator paraolimpijskog sporta u Srbiji. Sredstva koja su donirali Banca Intesa i njeni klijenti presudno su doprinela operativnoj samoodrživosti Paraolimpijskog komiteta Srbije, što je jedinstven primer među sportskim organizacijama ne samo u zemlji, već i u svetu.

U cilju pružanja dugoročnog doprinosa razvoju paraolimpijskog sporta u zemlji, Banca Intesa je 2008. godine uvela na tržište Visa Classic Paralympic kreditnu karticu, prvu donatorsku karticu u Srbiji. Banka se odriče 30 odsto iznosa ostvarenih od mesečnih članarina i 0,45 odsto od svake transakcije ostvarene Visa Classic Paralympic karticom u zemlji i inostranstvu i ova sredstva uplaćuje na račun fondacije Paraolimpijskog komiteta Srbije koji ih koristi za finansiranje sportista sa invaliditetom.

Potvrđujući svoje strateško partnerstvo sa Paraolimpijskim komitetom Srbije, Banca Intesa planira da u susret nastupajućim paraolimpijskim igrama u Rio de Žaneiru dodatnim aktivnostima podstakne što veći broj građana da se zajedno sa bankom uključi u promociju paraolimpijskog sporta, pruži svoj doprinos i pomogne srpskim paraolimpijcima da nastave da postižu vrhunske rezultate.

Chat