• Nema predloga

Otkup obveznica stare devizne štednje

Banca Intesa Beograd je počela da radi posao vanberzanskog trgovanja hartijama od vrednosti – obveznicama stare devizne štednje.

Banca Intesa Beograd je počela da radi posao vanberzanskog trgovanja hartijama od vrednosti – obveznicama stare devizne štednje.

Za obveznice prodate za dinare, klijent dobija dinarsku protivrednost prodatih obveznica obračunatu po kupovnom kursu za devize iz kursne liste NBS, uvećanu za 0.15 %. Ukoliko klijent želi da kupi efektivu za iznos dobijenih sredstava od otkupa obveznica, Banca Intesa Beograd  odobrava prodajni kurs za efektivu umanjen za 0.20%.

Zahtev za prodaju obveznica mogu podneti i rezidenti i nerezidenti – fizička lica.

Klijent je dužan da izvrši prenos obveznica sa vlasničkog računa kod druge banke ili brokerske kuće, na vlasnički račun kod Banca Intesa Beograd, da bi Zahtev za prodaju obveznica mogao da bude realizovan.

Banka od klijenta naplaćuje proviziju u visini od 0.9% od tržišne cene.

Chat