• Nema predloga

Pristupačniji krediti za likvidnost i obrtna sredstva

Banca Intesa pripremila je specijalnu ponudu kredita za likvidnost i obrtna sredstva namenjenu malim preduzećima i preduzetnicima sa fiksnom kamatnom stopom na godišnjem nivou od 5,50 odsto. Sredstva se mogu koristiti za nabavku repromaterijala, plaćanje obaveza ka dobavljačima, izmirivanje finansijskih obaveza i održavanje tekućeg poslovanja, a dostupna su do 31. decembra ove godine klijentima Banke ali i onima koji to žele da postanu, pod istim uslovima.

Kredit za likvidnost i obrtna sredstva iz specijalne ponude Banca Intesa plasira u vidu modela indeksiranog u evrima u iznosu od 2.500 evra do 150.000 evra i sa rokom otplate do 24 meseca, uz mogućnost korišćenja grejs perioda u trajanju od šest meseci. Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi 0,5 odsto, jednokratno na odobreni iznos kredita.

Chat