• Nema predloga

PET PRESTIŽNIH INOSTRANIH PRIZNANJA Banca Intesa Beograd ZA 2004. GODINU

Banca Intesa Beograd je na osnovu rangiranja analitičara londonskog finansijskog magazina "Finance Central Europe" i inostranih konsultantskih agencija, osvojila 5 prestižnih priznanja za 2004. godinu.

Banca Intesa Beograd je na osnovu rangiranja analitičara londonskog finansijskog magazina "Finance Central Europe" i inostranih konsultantskih agencija, osvojila 5 prestižnih priznanja za 2004. godinu. Analizirajući poslovanje 100 banaka iz regiona jugoistočne Evrope koji obuhvata Tursku, Grčku, Bugarsku, Rumuniju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, FYRO Makedoniju i SCG, Banca Intesa Beograd je za 2004. godinu ocenjena kao: • Najbolja banka srednje veličine u jugoistočnoj Evropi,• Najbolja banka u SCG,• Najbolja banka u SCG po visini ostvarene dobiti,• Najbolja banka u SCG po stopi prinosa na kapital, • Generalni direktor Banca Intesa Beograd, Draginja Đurić je proglašena bankarom godine u SCG. Banca Intesa Beograd je i prošle godine ocenjena kao najbolja banka srednje veličine u jugoistočnoj Evropi. Ovogodišnja priznanja potvrđuju dalji rast, sve bolje poslovne rezultate i poziciju Banke u posmatranom regionu.

Chat