• Nema predloga

Prva “affinity” platna kartica

Prva “affinity” platna kartica u zemlji je rezultat dugogodišnje uspešne saradnje između KK Crvena Zvezda i Banca Intesa Beograd, koja podrazumeva i višegodišnje sponzorstvo ovog kluba.

Banca Intesa Beograd je pouzdan partner svojim klijentima – fizičkim i pravnim licima i obezbeđuje im brz i efikasan servis za sve vrste bankarskih usluga, kao i sve pogodnosti modernog bankarskog poslovanja. Liderska pozicija Banke na domaćem tržištu se odnosi i na poslovanje sa platnim karticama.Prva “affinity” platna kartica u zemlji je rezultat dugogodišnje uspešne saradnje između KK Crvena Zvezda i Banca Intesa Beograd, koja podrazumeva i višegodišnje sponzorstvo ovog kluba. Ove affinity kartice su kartice Crvene Zvezde koje izdaje Banca Intesa Beograd i kojom korisnici iskazuju svoje afinitete, simpatije i pripadnost. Projekat objedinjuje interese simpatizera, navijača i sponzora KK Crvena Zvezda. Kartice su internacionalne i MasterCard je izabran upravo zbog međunarodne prihvatljivosti prilikom praćena kluba po svetu, kao i zbog povezanosti ovog platnog sistema sa sportom.

Chat