• Nema predloga

NOVA EKSPOZITURA Banca Intesa Beograd

Banca Intesa Beograd je 22. decembra 2003. godine otvorila novu ekspozituru u Beogradu, u Takovskoj ulici broj 8.

Banca Intesa Beograd u poslednje dve godine intenzivno razvija svoju poslovnu mrežu, zahvaljujući čemu danas ima 160 organizacionih jedinica, u više od 100 gradova Srbije. Banca Intesa Beograd povećava broj ekspozitura posebno zbog intenziviranja rada sa stanovništvom, odnosno bolje dostupnosti fizičkim licima. Banca Intesa Beograd je 22. decembra 2003. godine otvorila novu ekspozituru u Beogradu, u Takovskoj ulici broj 8. Na novoj lokaciji obavljaju se poslovi platnog prometa i rada sa stanovništvom. Ekspozitura je radnim danima otvorena od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 13 časova. Banca Intesa Beograd je uvela još jednu novinu u poslovanju sa stanovništvom. Svim korisnicima Dinakard platne kartice omogućena je isplata gotovine na bankomatima Banca Intesa Beograd. Na 60 bankomata Banca Intesa Beograd pored vlasnika Maestro, Master i VISA kartica, vlasnici Dinakarda mogu podizati gotovinu 24 časa dnevno, 365 dana u godini, bez obzira ko je izdavalac kartice. Banca Intesa Beograd ima najširu mrežu bankomata u Srbiji, a intenzivno nastavlja i sa instaliranjem novih, posebno u Beogradu.

Chat