• Nema predloga

Banca Intesa Beograd STIPENDIRA STUDENTE

Banca Intesa Beograd kontinuirano pomaže prosvetu, kulturu i aktivnosti od opšteg društvenog značaja, a posebnu pažnju posvećuje stipendiranju budućih visokoobrazovanih kadrova.

Banca Intesa Beograd kontinuirano pomaže prosvetu, kulturu i aktivnosti od opšteg društvenog značaja, a posebnu pažnju posvećuje stipendiranju budućih visokoobrazovanih kadrova. To je u skladu sa politikom Delta Holdinga, koji veliki značaj pridaje kadrovima, poštujući princip da je investiranje u ljude najznačajnija investicija. Prošle godine Banca Intesa Beograd pomogla je stipendijama više od 100 perspektivnih đaka i studenata. Ove godine, u saradnji sa Ekonomskim, Pravnim i Fakultetom organizacionih nauka, fakultetima sa kojima godinama odlično sarađuje, Banka je realizovala sveobuhvatan projekat stipendiranja 50 studenata onih obrazovnih profila koji Banci mogu da pomognu u postizanju još boljih rezultata. Ovim projektom po 20 studenata Ekonomskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka i 10 studenata Pravnog fakulteta, u narednih godinu dana primaće stipendiju Banca Intesa Beograd u iznosu od 6.000 dinara mesečno. Stipendisti će po završenim studijama, prilikom konkurisanja za posao u Banca Intesa Beograd imati prednost. Namera je da se stimulišu i pomognu najbolji studenti koji će svojim znanjem ubuduće maksimalno doprineti razvoju naše privrede i zemlje, ali da se motivišu i drugi privredni subjekti da stipendiraju visokoobrazovani kadar. Protokol o stipendiranju studenata potpisali su 13. novembra, potpredsednik Delta Holdinga za odnose sa javnošću, gospođa Milka Forcan, dekan Ekonomskog fakulteta, prof.dr. Božidar Cerović, dekan Fakulteta organizacionih nauka, prof.dr. Nevenka Žarkić i dekan Pravnog fakulteta, prof.dr Vladimir Milić. Ovoj svečanosti prisustvovali su i studenti, stipendisti Banca Intesa Beograd.

Chat