• Nema predloga

VISA kartice na bankomatima Banca Intesa Beograd

Banca Intesa Beograd uvela je još jednu novinu u poslovanje sa stanovništvom, ovog puta vezanu za bankomate. Od kraja oktobra svim korisnicima VISA kartica iz zemlje i inostranstva, omogućena je isplata gotovine na bankomatima Banca Intesa Beograd.

Banca Intesa Beograd uvela je još jednu novinu u poslovanje sa stanovništvom, ovog puta vezanu za bankomate. Od kraja oktobra svim korisnicima VISA kartica iz zemlje i inostranstva, omogućena je isplata gotovine na bankomatima Banca Intesa Beograd. Time se Banca Intesa Beograd, posle više od godinu dana rada sa MasterCard-om, zvanično uključila i u VISA International, odnosno uključila u dva najznačajnija svetska sistema platnih kartica.Dakle, bankomati Banca Intesa Beograd pored Maestro i Master kartica prihvataju i Visa karticu, bez obzira koja banka, iz zemlje ili sveta, je njen izdavalac. Na više od 50 bankomata Banca Intesa Beograd, od kojih je 20 u Beogradu, korisnici pomenutih platnih kartica mogu 24 časa, 365 dana u godini podizati gotovinu. Pri tome je maksimalni iznos za podizanje gotovine na bankomatu 30.000 dinara. Iako je mreža bankomata Banca Intesa Beograd najšira u Republici, nastavlja se intenzivno sa instaliranjem novih bankomata, pa će vlasnicima Maestro/Master i Visa kartica gotovina biti dostupna na sve većem broju lokacija, posebno u Beogradu.

Chat