• Nema predloga

Banca Intesa Beograd UBEDLJIVO PRVA

Od 48 banaka koje posluju u zemlji, Banca Intesa Beograd se, u prva četiri meseca ove godine, nalazi ubedljivo na prvom mestu po vrednosti i kvalitetu realizovanog dinarskog i deviznog platnog prometa.

Od 48 banaka koje posluju u zemlji, Banca Intesa Beograd se, u prva četiri meseca ove godine, nalazi ubedljivo na prvom mestu po vrednosti i kvalitetu realizovanog dinarskog i deviznog platnog prometa. Uspešnost platnog prometa Banca Intesa Beograd potvrđuje, značajnih više od 38 000 deponenata, najuspešnijih domaćih firmi. Zatim, konstantan porast ukupnog platnog prometa. Prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije u januaru i februaru, preko Banca Intesa Beograd je realizovano 238,7 milijardi dinara što je 22% ukupnog platnog prometa u Srbiji. Ali i povećanje broja naloga, iz meseca u mesec.Naime, sa 1 417 000 naloga u aprilu je ostvareno povećanje u odnosu na predhodni mesec od 300 000. Na rang listi Narodne banke Srbije, Banca Intesa Beograd zauzima prvo mesto i po međubankarskom platnom prometu sa procentom od 20,6% u februaru. Po broju realizovanih naloga u platnom prometu, Banca Intesa Beograd se nalazi na drugom mestu sa 13,09 % iako je realno gledano prva. I kada su u pitanju krediti građanima i privredi, u prva tri meseca ove godine, najveći rast od četiri milijarde dinara imala je Banca Intesa Beograd, koja je sa zabeleženim rastom od 3,4 milijarde dinara na prvom mestu i u izdvajanju kratkoročnih kredita do godinu dana.

Chat