• Nema predloga

BOLJE OD ČEKA

M A E S T R O- 30 dana odloženo plaćanje – bez kamate- dozvoljeno prekoračenje u visini zarade - podizanje gotovine na bankomatima 24 časa dnevno, 365 dana u godini

M A E S T R O

- 30 dana odloženo plaćanje – bez kamate
- dozvoljeno prekoračenje u visini zarade
- podizanje gotovine na bankomatima 24 časa dnevno, 365 dana u godini

MASTER CARD STANDARD

- kredit – kupovina u zemlji i inostranstvu na rate
- limit koji zavisi od Vaše plate
- podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu

____________________________________________________

Banca Intesa Beograd je proširila asortiman iz programa platnih kartica  MasterCard/Maestro želeći da maksimalno izađe u susret svojim klijentima.

Od sada će vlasnici Maestro debitne kartice Banca Intesa Beograd moći da plaćaju robu i usluge u zemlji sa 30 dana odloženog plaćanja bez kamate i uz dozvoljeno prekoračenje u visini mesečne zarade.

Takođe, vlasnici Maestro kartice imaju mogućnost podizanja gotovine 24 časa dnevno na bankomatima Banca Intesa Beograd bez provizije, kao i mogućnost podizanja gotovine i kupovinu roba i usluga u inostranstvu do visine pokrića na deviznom računu. Uslov za dobijanje Maestro platne kartice je tekući račun u Banca Intesa Beograd, a trošak predstavlja godišnja članarina od 120 dinara.

Za one koji se odluče za MasterCard  Standard, Banca Intesa Beograd pruža mogućnost kupovine roba i usluga na kredit sa mesečnim limitom koji je uslovljen visinom plate. Visina mesečne rate za kredit iznosi 20% od ukupnog duga na kraju prošlog meseca i plaća se do 07. u tekućem mesecu. Kredit važi do dana važenja kartice, odnosno 12 meseci i može se nastaviti produžavanjem platne kartice.Uslov za dobijanje MasterCard Standard kartice je otvoren tekući račun kod Banca Intesa Beograd i oročena devizna štednja na 12 meseci, prema priloženoj tabeli.

Visina mesečne plate u dinarima

Potrebna visina štednje u EUR

Dozvoljena visina kredita u dinarima

Preko  12.000,00 

100

 12.000,00

Preko 18.000,00 

200

 24.000,00

Preko 24.000,00 

300 

36.000,00


 
Godišnja članarina za MasterCard Standard iznosi 1.200 dinara i plaća se u ratama, dok je kamata za korišćenje kredita 1,25% mesečno.


Chat