• Nema predloga

Banka Intesa potpisuje ugovor o kupovini akcija Banca Intesa Beograd

Danas su Banca Intesa i akcionari Banca Intesa Beograd, potpisali Ugovor o kupoprodaji 75% akcija plus jedna ili, ...

Beograd 14. februar 2005. – Danas su Banca Intesa i akcionari Banca Intesa Beograd, potpisali Ugovor o kupoprodaji 75% akcija plus jedna ili, pod određenim okolnostima, 100% akcijskog kapitala Banca Intesa Beograd sa pravom glasa. Očekuje se da će transakcija biti završena početkom drugog kvartala 2005., po prijemu potrebne saglasnosti nadležnih institucija u Srbiji i Italiji i pošto Banca Intesa pokrene ponudu o preuzimanju.Kupovna cena je utvrđena primenom stope knjigovodstvene vrednosti od 3.2 na akcijski kapital Banca Intesa Beograd na dan 31. decembra 2004. Stoga će Banca Intesa platiti ili € 277.5 miliona u gotovini za 75% plus jedna akcija (sa pratećim Ugovorom sa akcionarima koji između ostalog reguliše izvršenje prava kupovine akcija od strane Bance Intesa i pravo prodaje preostalih akcija od strane prodavca u periodu od naredne četiri godine) ili € 370 miliona gotovine za 100%. Sredstva će se obezbediti iz «non-core» aktive, uključujući uloge u Commerzbank i HVB koji su nedavno prodati. Banca Intesa Beograd je druga banka u Srbiji i Crnoj Gori po bilansnoj sumi. Zaključno sa decembrom 2004. godine, bilansna suma Banke je iznosila 691 milion evra, depoziti klijenata 553 milona evra, odobreni krediti klijentima 332 miliona evra i vrednost kapitala 114 miliona evra. Za dvanaest meseci, zaključno sa 31. decembrom 2004. godine, neto profit Banke je iznosio 22 miliona evra. Njena mreža rasprostranjena širom zemlje od 144 organizacionih jedinica, organizovane u 16 regionalnih centara opslužuje preko 400.000 klijenata.Sa ovim pripajanjem, Banca Intesa reafirmiše svoje poverenje u proces zakonodavnog, socijalnog i ekonomskog razvoja Srbije i dodaje još jedan značajan element svojoj strategiji razvoja u Centralnoj i Istočnoj Evropi, posle osnivanja mađarske Central-International Bank (CIB) 1979. godine koja je rangirana na četvrtom mestu i kupovine druge dve vodeće finansijske institucije, hrvatske Privredne Banke Zagreb 2000. godine i slovačke Vseobecna Uverova Banka 2001. godine koje su obe rangirane na drugom mestu. Posle pripajanja Banca Intesa Beograd, mreža Bance Intesa u centralnoj i istočnoj Evropi će opsluživati oko 3.5 miliona klijenata u 650 poslovnica. Banca Intesa takođe posluje u Republici Češkoj preko VUB, Sloveniji preko svoje italijanske podružnice Banca Popolare FriulAdria i u Rusiji sa ZAO Banca Intesa – jedine italijanske bankarske podružnice koja ima licencu da radi u Rusiji. Pored toga, Banca Intesa ima tri predstavništva u regionu, i to u Moskvi, Varšavi i Beogradu.

Chat