• Nema predloga

Povoljniji uslovi za dobijanje kreditnih kartica

KRATKOROČNI KREDITI ZA PREDUZETNIKE I MALA PREDUZEĆA U VIDU PREKORAČENJA PO TEKUĆEM RAČUNU ZA PREVAZILAŽENJE DNEVNE NELIKVIDNOSTI

Imajući u vidu predstojeće ukidanje čeka na poček, Banca Intesa Beograd je zbog izuzetnog interesovanja stanovništva nastavila do 28. januara, specijanu akciju olakšanih uslova za izdavanje kreditnih MasterCard i Visa platnih kartica,  kojom je smanjila:
-  godišnju članarinu za MasterCard Standard i Visa Classic sa 1 500,00  na 1 000,00 dinara
-  uz umanjen depozit sa 250 na samo 100 evra.

Chat