• Nema predloga

Smanjene kamatne stope za kredite stanovništvu

KRATKOROČNI KREDITI ZA PREDUZETNIKE I MALA PREDUZEĆA U VIDU PREKORAČENJA PO TEKUĆEM RAČUNU ZA PREVAZILAŽENJE DNEVNE NELIKVIDNOSTI

Banca Intesa Beograd je početkom godine preispitala i izvršila kompletnu reviziju kreditne ponude namenjene stanovništvu,  kojom je između ostalog snizila kamatne stope, za kompletnu široku lepezu kratkoročnih i dugoročnih kredita namenjenih fizičkim licima. Kamatne stope iskazane na godišnjem nivou su u proseku snižene za oko 5% na godišnjem nivou.
 
Korisnik kredita Banca Intesa Beograd može biti fizičko lice ukoliko ima:
 
-        Otvoren tekući račun preko kojeg prima mesečnu zaradu ili penziju;
-        zaposlenje kod pravnog lica koje je deponent Banke;
-        ispunjava uslov o kreditnoj sposobnosti

Chat