• Nema predloga

Oročena devizna štednja sa mesečnom isplatom kamate

Devizna štednja Banca Intesa Beograd je prošle godine, povećana za više od 80%, i u ovoj godini konstantno raste tako da danas ukupna štednja građana prelazi 15 milijardi dinara, od čega devizna štednja iznosi više od 182 miliona evra, zahvaljujući čemu se Banca Intesa Beograd nalazi u samom bankarskom vrhu Srbije po ovom pokazatelju.

Devizna štednja Banca Intesa Beograd je prošle godine, povećana za više od 80%, i u ovoj godini konstantno raste tako da danas ukupna štednja građana prelazi 15 milijardi dinara, od čega devizna štednja iznosi više od 182 miliona evra, zahvaljujući čemu se Banca Intesa Beograd nalazi u samom bankarskom vrhu Srbije po ovom pokazatelju.

Da bi izašla u susret štedišama, Banca Intesa Beograd je proširila ponudu uvođenjem novog proizvoda.

Novina je mogućnost mesečne isplate kamate na devizne depozite oročene na 12, 24 i 36 meseci, kao i mogućnost povlačenja uloga pre isteka perioda oročenja.

Efektivne kamatne stope na štednju se u zavisnosti od iznosa i vremena oročenja u Banca Intesa Beograd kreću do 6%, a minimalni saldo za uplatu ove vrste depozita je 1000,00 evra.

Novi vid štednje može biti veoma atraktivan za vlasnike stare devizne štednje, s obzirom na to da je upravo počela isplata ovogodišnje rate, iako je namenjen svim fizičkim licima koja polože više od 1000,00 evra na deviznu štenju u Banca Intesa Beograd.

Chat