• Nema predloga

Press release

Banca Intesa Beograd je pre tri godine uvela MasterCard u Srbiju. Za samo tri godine postignuti su odlični rezultati. Od do sada ukupno izdatih 320 000 platnih kartica u Banca Intesa Beograd, više od 250.000 su MasterCard platne kartice, od kojih su više od 100.000 kreditne – Maestro odloženo i MasterCard revolving kartice. Lidersku poziciju Banca Intesa Beograd na domaćem tržištu potvrđuje i podatak da se više od 90% prometa MasterCard karticama u zemlji obavlja preko Banca Intesa Beograd. Tome doprinosi i najrasprostranjenija mreža od 7.000 POS terminala koji prihvataju MasterCard kartice (i druge brandove Visa, Dina) kao i 80 bankomata. Zahvaljujući odličnim dosadašnjim rezultatima i unapređenju buduće saradnje potpisan je i Ugovor kojim će MasterCard podržati aktivnosti Banca Intesa Beograd u narednih 5 godina. Banca Intesa Beograd će prva na tržištu, na jesen početi sa izdavanjem MasterCard EMV “chip” kartice koja obezbeđuje veću sigurnost i smanjenje zloupotreba u plaćanju.

Banca Intesa Beograd je pre tri godine uvela MasterCard u Srbiju. Za samo tri godine postignuti su odlični rezultati. Od do sada ukupno izdatih 320 000 platnih kartica u Banca Intesa Beograd, više od 250.000 su MasterCard platne kartice, od kojih su više od 100.000 kreditne – Maestro odloženo i MasterCard revolving kartice. Lidersku poziciju Banca Intesa Beograd na domaćem tržištu potvrđuje i podatak da se više od 90% prometa MasterCard karticama u zemlji obavlja preko Banca Intesa Beograd. Tome doprinosi i najrasprostranjenija mreža od 7.000 POS terminala koji prihvataju MasterCard kartice (i druge brandove Visa, Dina) kao i 80 bankomata. Zahvaljujući odličnim dosadašnjim rezultatima i unapređenju buduće saradnje potpisan je i Ugovor kojim će MasterCard podržati aktivnosti Banca Intesa Beograd u narednih 5 godina. Banca Intesa Beograd će prva na tržištu, na jesen početi sa izdavanjem MasterCard EMV “chip” kartice koja obezbeđuje veću sigurnost i smanjenje zloupotreba u plaćanju.

POVOLJNIJI USLOVI

S obzirom na sve veće interesovanje za platnim karticama, od kada je najavljeno ukidanje čeka na poček, da bi platne kartice učinila dostupnijim Banca Intesa Beograd od ponedeljka, 20 juna, uvodi još povoljnije uslove za izdavanje kreditnih kartica. U tom cilju će kod kreditnih kartica biti smanjena minimalna mesečna uplata na 10% od ukupne sume plaćanja obavljenih u toku meseca, što znači produženje roka kreditiranja do 12 meseci, i važi za sve revolving kreditne kartice Banca Intesa Beograd.

Novina za klijente Banke koji imaju urednu kreditnu istoriju je izdavanje kartica bez polaganja sigurnosnog depozita. Maestro odloženo platna kartica je najefikasnija zamena za čekove pri svakodnevnim plaćanjima, s obzirom da omogućuje odloženo plaćanje na 90 dana u Maxi supermarketima i na 30 dana na svim ostalim prodajnim mestima koja prihvataju MasterCard. Posebna povoljnost je dobijanje poklon kartice međunarodnog osiguranja Europ Assistance koja omogućava jednostavnije i jeftinije dobijanje viza, kao i zdravstveno osiguranje sa asistencijom za vreme boravka u inostranstvu, uz MasterCard Standard i Gold, zbog čega su kreditne kartice veoma tražene u pred period godišnjih odmora i izuzetno su pogodne za veće kupovine. MasterCard Standard se može dobiti besplatno na godinu dana uz polisu životnog osiguranja Delta life. Visa electron je namenjena korisnicima koji imaju devizne prihode i prilikom obračuna dinarske potrošnje kod ove karticom primenjuje se stimulativni kurs Banca Intesa Beograd.

Banca Intesa Beograd na svakom svom šalteru, nudi široku lepezu kreditnih kartica i MasterCard (Standard, Red Star MasterCard Standard, i Gold) i Visa (Classic i Gold) platnog sistema. Kreditne kartice mogu dobiti i pravna i fizička lica. Kreditne kartice Banca Intesa Beograd omogućavaju plaćanje roba i usluga, kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, pri čemu se ukupni potrošeni iznosi dele na 12 mesečnih rata, zahvaljujući čemu ove kartice predstavljaju univerzalni potrošački i gotovinski kredit. Zahvaljujući razvijenom elektronskom servisu za fizička lica On-line Banca Intesa Beograd, korisnik platne kartice ima svakodnevan uvid u stanje i promet po svojim platnim karticama, a od nedavno je mogućnost plaćanja putem ovog servisa unapređena i kao dodatna funkcionalnost sistema omogućeno je izmirivanje obaveza, dinarskih i deviznih, po kreditnim platnim karticama (Master i VISA).

Banca Intesa Beograd je samo u toku prošlog meseca gotovo 500 novih prodajnih mesta opremila POS terminalima a mrežu bankomata proširila za 5 novih lokacija. Na teritoriji Beograda korisnici kartica od prošlog meseca do gotovine mogu doći i u objektima Maxi supermarketa u ulicama Dragice Končar 33a i Nehruovoj 61a, kao i u okviru novootvorenog hotela „Šumadija“ na adresi Šumadijski trg broj 8. Nove bankomate dobili su i Kruševac na adresi Radomira Jakovljevića bb a u okviru novootvorenog Maxi supermarketa, kao i Smederevska palanka, a u okviru ekspoziture Banca Intesa Beograd na adresi Prvog srpskog ustanka broj 154.

Na konferenciji su govorili Dejan Tešić, pomoćnik generalnog direktora Banca Intesa Beograd i Manuel Alexe, potpredsednik MasterCard-a koji je naglasio da je Banca Intesa Beograd sa MasterCrad-om postigla za 3 godine rezultat koje su zemlje u okruženju postigle za period za 10 godina i da tržište platnih kartica u Srbiji ima brži razvoj nego zemlje u okruženju.

Chat