• Nema predloga

Trgovanje akcijama u ekspoziturama Banca Intesa

Saopštenje za medije

Banca Intesa uvela novu uslugu koja građanima omogućuje da obavljaju sve berzanske poslove u ekspoziturama Banke.

Chat