• Nema predloga

Polise Delta Generali Osiguranja u ekspoziturama Banca Intesa

Saopštenje za medije

Banca Intesa će zahvaljući saradnji sa partnerskom kompanijom Delta Generali Osiguranje, biti prva banka na domaćem tržištu koja će u svojim ekspoziturama klijentima uz raznovrsne kreditne proizvode ponuditi i proizvode osiguranja, kao što su osiguranje domaćinstva, kasko osiguranje vozila, osiguranje života uz dugoročne kredite i višegodišnje štedno osiguranje života.

Chat