• Nema predloga

Podrška domaćoj privredi

Saopštenje za medije

Banca Intesa počela da plasira subvencionisane kredite za likvidnost i trajna obrtna sredstva

Chat