• Nema predloga

Povoljniji uslovi štednje u Banca Intesa

Saopštenje za medije

Kamatna stopa na štednju u evrima od 7,5% na godišnjem nivou.

Građani koji sad oroče štedne uloge, imaju mogućnost da u Nedelji štednje dobiju još višu kamatnu stopu.

Chat