• Nema predloga

Novi poljoprivredni krediti Banca Intesa

Saopštenje za medije

Krediti Intesa Farmer namenjeni za ulaganja poljoprivrednika u obrtna i osnovna sredstva sa rokom otplate do dve, odnosno do 10 godina, dostupni su u dinarima i evrima, sa mogućnošću fleksibilne otplate u mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim ratama, a uz opciona sredstva obezbeđenja i fiksnu ili promenjivu kamatnu stopu koja se kreće od 12%.

Chat