• Nema predloga

Internacionalna platforma za faktoring grupe Intesa Sanpaolo dostupna u Srbiji

Banca Intesa na tržište Srbije uvela je Confirming, digitalnu platformu za faktoring matične, međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo.

Nova platforma, koja predstavlja jedinstveno rešenje za finansiranje međunarodnog lanca snabdevanja, dobavljačima (izvoznicima) koji posluju u Italiji, Rumuniji, Mađarskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Albaniji i Srbiji omogućiće onlajn povezivanje i prodaju potraživanja prema kupcima koji se nalaze u pomenutim zemljama bez regresne osnove, dok će u narednom periodu sistem biti proširen i na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Ove zemlje, koje posluju u okviru Divizije međunarodnih banaka članica (ISBD) Intesa Sanpaolo grupe, uvode platformu nakon Italije, u kojoj ovaj sistem u uspešno funkcioniše sa više od 3,000 aktivnih kompanija.

Digitalna Confirming platforma optimizuje upravljanje likvidnošću za kupce i osigurava brze isplate dobavljačima, čime se troškovi usled kašnjenja smanjuju za obe strane, a rizik neplaćanja je eliminisan. U isto vreme, banka postaje partner u lancu snabdevanja, što podiže nivo poverenja i za kupce i za dobavljače.

Chat