• Nema predloga

EBRD podržava omladinsko preduzetništvo na Zapadnom Balkanu

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je program Mladi u biznisu na Zapadnom Balkanu potpisivanjem kredita sa Banca Intesa i mikrofinansijskom institucijom Mi-Bospo u Beogradu. EBRD je sa Banca Intesa potpisao ugovor o kreditu od 15 miliona evra, i sa Mi-Bospo 500.000 evra, koji će dalje biti plasirani mladim preduzetnicima. Partnerske finansijske institucije će takođe dobiti i tehničku pomoć kako bi bolje podržale i odgovorile na potrebe mladih preduzetnika.

EBRD se obavezala da će obezbediti 100 miliona evra finansijskim institucijama u šest privreda Zapadnog Balkana u narednih pet godina za podršku omladinskom preduzetništvu.

Uprkos svom potencijalu za inovacije, mladi preduzetnici se i dalje suočavaju sa preprekama u pristupu finansiranju i znanju za razvoj svog poslovanja. Program ima za cilj da se pozabavi ovim tržišnim prazninama pružanjem sveobuhvatnog paketa finansijske i tehničke pomoći za mikro, mala i srednja preduzeća koja vode mladi (MMSP).

Pored finansiranja, program mladim vlasnicima preduzeća i menadžerima omogućava pristup prilagođenim savetodavnim uslugama koje će im pomoći da razviju nove veštine, poboljšaju poslovne performanse i otključaju nove mogućnosti za rast. Savetodavnu podršku podržavaju vlade Švedske, preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, i Italije, preko Centralnoevropske inicijative.

Ovaj program takođe omogućava mentorstvo, umrežavanje i pristup obrazovnim resursima, i time zadovoljava potrebu mladih preduzetnika za izgradnju liderskih kapaciteta.

 

Chat