• Nema predloga

Konsolidovani rezultati na datum 30.jun 2021.

Konsolidovani rezultati na datum 30.jun 2021.

Torino - Milano, 04. avgust 2021. godine - Na današnjem sastanku, Upravni odbor Intesa Sanpaolo odobrio je konsolidovani polugodišnji izveštaj zaključno sa 30. junom 2021.
Rezultati u prvoj polovini 2021. potvrdili su sposobnost kompanije Intesa Sanpaolo da se efikasno suoči sa izazovnim posledicama epidemije virusa COVID-19 i u potpunosti su na putu da obezbede neto prihod od najmanje 4 milijarde evra na nivou cele godine. Ovi rezultati odražavaju održivu profitablnost kompanije Intesa Sanpaolo koja proističe iz solidne kapitalne osnove i likvidnosne pozicije, otpornog i dobro diversifikovanog poslovnog modela, strateške fleksibilnosti u upravljanju operativnim troškovima i kvalitetom aktive.

Više detalja pogledajte OVDE.

Chat