• Nema predloga

Banca Intesa prvi privatni investitor u EBRD ENEF II investicionom fondu za podršku preduzećima u regionu Zapadnog Balkana

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) najavila je da, uz podršku i dodatno finansiranje od strane Evropske unije, pokreće „Enterprise Expansion Fund II“ (ENEF II), investicionog fonda koji ima za cilj da podrži kompanije sa visokim razvojnim potencijalom a koje posluju u regionu Zapadnog Balkana.

ENEF II je prikupio 57 miliona evra investicija od svojih inicijalnih investitora, među kojima su EBRD, Evropska unija, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) i nemačka razvojna banka KfW.

Na zvaničnom predstavljanju održanom u Beogradu, Banca Intesa je objavila svoju nameru da uloži do 7 miliona evra u ENEF II, što predstavlja prvo ulaganje jednog privatnog investitora u fond. Evropska unija će takođe uložiti još 7 miliona evra (putem EBRD), što će ukupnu vrednost fonda i raspoloživi kapital za investiranje uvećati na 71 milion evra. Pridruživši se početnim investitorima fonda, Banca Intesa dodatno učvršćuje svoju posvećenost podsticanju lokalnih malih i srednjih preduzeća i njihovom održivom razvoju.

 „Izuzetno sam ponosan što negujući saradnju sa EBRD, nastavljamo da pronalazimo nove modele za osnaživanje malih i srednjih preduzeća, ovoga puta ne samo u našoj zemlji, već i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, doprinoseći na taj način jačanju ekonomskih veza, kao i privreda pojedinačnih zemalja, ali i celokupnog regiona. Kao prvi privatni investitor, Banca Intesa se, kao deo Divizije međunarodnih banaka članica Intesa Sanpaolo grupe, obavezala na ulaganje do 7 miliona evra u ENEF II investicioni fond, iz kog će sredstva biti plasirana klijentima sa značajnim potencijalom za rast, i to uz obuhvatnu savetodavnu podršku EBRD konsultanata. Samo do sada smo, u saradnji sa EBRD, ugovorili sredstva u iznosu od preko 466 miliona evra, a posredstvom ovog projekta, nastavljamo da radimo i na ostvarenju ESG ciljeva, kojima se rukovodimo u skladu sa strateškim planom Intesa Sanpaolo, naše matične grupe,’’ izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Chat