• Nema predloga

EBRD podržava omladinsko preduzetništvo

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je program Mladi u biznisu na Zapadnom Balkanu potpisivanjem kredita sa Banca Intesa i mikrofinansijskom institucijom Mi-Bospo u Beogradu.
Chat