Online keš kredit

Keš kredit bez odlaska u ekspozituru i bez dodatne dokumentacije, 100% online!

Kroz nekoliko jednostavnih koraka podnesite zahtev preko Intesa Online aplikacije i za 15 minuta novac može biti na Vašem računu:

  1. Prijavite se u Intesa Online elektronsko bankarstvo
  2. U meniju Katalog proizvoda izaberite opciju Ponude
  3. Odaberite vrstu kredita
  4. Odredite iznos i rok otplate
  5. Podnesite zahtev
  6. Sačekajte odobrenje zahteva, do 15 minuta*
  7. Potvrdite realizaciju kredita i novac je na vašem računu

Maksimalni iznos Online keš kredita je 600.000 dinara. Sve obavljate isključivo online putem, bez ijednog odlaska u ekspozituru!


Ukoliko do sada niste aktivirali Intesa Online aplikaciju, možete to učiniti u najbližoj ekspozituri Banca Intesa i postati korisnik brojnih pogodnosti našeg elektronskog bankarstva.

*U pojedinim situacijama čekanje na odgovor može biti i duže od 15 minuta, s obzirom na to da obrada kreditnih zahteva zavisi i od određenih eksternih servisa.

Stanovništvo