• Nema predloga

Saznajte, naučite i započnite sa ulaganjem

Znanje pomaže pri donošenju prave odluke. Pogledajte u nastavku naš edukativni video-sadržaj i saznajte više o osnovnim pojmovima investiranja.
Šta je to diversifikacija?

Diversifikacija podrazumeva ulaganje u dva ili više finansijskih instrumenata sa različitim karakteristikama i može da bude dobra strategija smanjenja rizika koji nastaje usled volatilnosti ulaganja.

Volatilnost kao ključni element u planiranju investicija

Volatilnost meri promene u ceni finansijskog instrumenta tokom određenog perioda: što je veća volatilnost finansijskog instrumenta, to je veća verovatnoća da se ostvare dobici, a istovremeno veći je i rizik od ostvarenja gubitaka.

Zašto investirati?

Planiranje ulaganja je značajno, jer može omogućiti ostvarivanje budućih ciljeva investitora. Ulaganje u finansijske instrumente omogućava da se tokom vremena ostvare potencijalno veći prinosi, ali zahteva pažljivo upravljanje rizikom. Neophodno je odabrati pravu kombinaciju finansijskih proizvoda u skladu sa željenim periodom ulaganja, ciljevima i sklonošću investitora ka riziku.

Pravi trenutak za ulaganje na tržištu

Većina investitora smatra da ima smisla ulagati ili povući ulaganje sa tržišta  u određenom, najpogodnijem trenutku. Pokušaće da procene koji je pravi trenutak za ulaganje i finansijske proizvode (npr. akcije, obveznice, i sl.) kupovati pre rasta, odnosno prodavati pre pada njihove vrednosti. Određivanje najpogodnijeg trenutka za kupovinu i prodaju finansijskih instrumenata na tržištu zahteva snažan profesionalni pristup ulaganjima.

Prednosti kontinuiranog investiranja putem trajnog naloga

Investiranje preko trajnog naloga je jednostavan i fleksibilan program štednje sa periodičnim uplatama. Podrazumeva ulaganje iste količine novca u redovnim vremenskim intervalima, tako da se posredstvom investicionog fonda kupuje veći broj akcija kada su cene niže, a manje količine kada su cene u porastu. Investitoru pruža emocionalnu stabilnost, čak i u periodima izražene volatilnosti na tržištu.

Chat