• Nema predloga

Obaveštenja


Notifikacije

Notifikacije

Obaveštenja

U okviru Banca Intesa aplikacije mobilnog bankarstva možete pronaći opciju Obaveštenja radi jednostavnijeg praćenja dnevnih finansija.

Neke od najvažnijih su:

  • Obaveštenja o prilivima na platni račun
  • Obaveštenja o odlivima sa platnog računa

Osim ovih, možete aktivirati i druge vrste obaveštenja koja se tiču kredita, platnih kartica, štednih računa i mnogih drugih proizvoda Banke.

SMS

Za korišćenje naših SMS usluga dovoljno je da prijavite broj svog mobilnog telefona u najbližoj ekspozituri Banke i SMS obaveštenja će vam automatski biti na raspolaganju.

SMS za proveru stanja po računima, platnim karticama i kursnoj listi, možete poslati na broj 1500.

Moja dokumenta

Moja dokumenta

U okviru podmenija Banca Intesa mobilnog bankarstva imate omogućen pristup sledećim opcijama:

  • Moje potvrde – uvid u potvrde o izvršenim plaćanjima, za poslednje dve godine,
  • Moji ugovori – uvid u ugovore o zaključenim uslugama u okviru digitalnog bankarstva
  • Moji izvodi – uvid u izvode platnih računa i kartica

Sva dokumenta u okvirog opcije "Moja dokumenta" je moguće preuzeti.

Novi korisnici
Aktivirajte uslugu digitalnog bankarstva
Dokumenta

Potrebna vam je važeća lična karta
Aktivacija

Ukoliko niste, otvorite platni račun i aktivirajte uslugu
Lista ekspozitura

Pronađite sebi najbližu Banca Intesa eskpozituru

OVDE
Chat