Menjački poslovi obuhvataju otkup i prodaju efektivnog stranog novca bez provizije.