• Nema predloga

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita

Osećajte se sigurno

Zaštita za vas i vaše najdraže u neželjenim okolnostima

Obezbedite otplatu kredita

Osiguranje možete ugovoriti uz novi, kao i postojeći kredit

Jednostavno ugovaranje

Bez popunjavanja medicinskog upitnika

Osigurajte redovno izmirenje obaveza u nepredviđenim okolnostima

Bez obzira na to da li je u pitanju novi ili kredit u otplati, ugovaranjem polise osiguranja štitite svoju i finansijsku stabilnost vaših najdražih.

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita možete ugovoriti u ekspozituri ili preko aplikacija mobilnog i elektronskog bankarstva* u okviru procesa podnošenja zahteva za kredit. 

Trajanje osiguranja će pratiti trajanje vašeg kredita.

*Putem aplikacija mobilnog i elektronskog bankarstva moguće je osigurati samo otplatu novih kredita uz ugovaranje polise Wiener Städtische osiguranja. Saznajte više na linku

Osiguranje možete ugovoriti uz novi, kao i postojeći stambeni ili gotovinski kredit.

Osiguranje za slučaj nemogućnosti vraćanja gotovinskog ili kredita za refinansiranje

Ukoliko imate ili realizujete kredit, iskoristite priliku i ugovorite osiguranje za slučaj nemogućnosti otplate.

 • Osiguravajuća kuća će isplatiti ugovorenu osiguranu sumu u slučaju nastupanja sledećih osiguranih rizika: 
 • Nevoljni gubitak zaposlenja – osiguranje pokriva do 4 mesečne rate kredita po osiguranom slučaju, odnosno ukupno do 12 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora;
 • Privremena sprečenost za rad (bolovanje) – osiguranje pokriva do 4 mesečne rate kredita po osiguranom slučaju, odnosno ukupno do 12 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora;
 • Trajni invaliditet osiguranika koji je veći od 50% kao posledica nesrećnog slučaja – osiguranje pokriva ostatak duga po kreditu;
 • Smrt kao posledica nesrećnog slučaja – osiguranje pokriva ostatak duga po kreditu.
 • Opciono – dodatno je moguće ugovoriti i rizik umanjenja zarade za 10% i više procenata

Ako dođe do nastupanja osiguranog slučaja, naknada iz osiguranja isplaćuje se na tekući račun korisnika koji sredstva može iskoristiti za izmirenje obaveza po kreditu. Osiguranje mogu ugovoriti osobe od 18 do 75 godina starosti.

Odmah po saznanju za nastupanje osiguranog slučaja neophodno je da korisnik osiguranja o tome obavesti osiguravača i podnese zahtev za isplatu naknade putem pošte ili lično na adresu: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o, 11000 Beograd, ul. Vladimira Popovića br. 8, ili elektronskom poštom na adresu: kontakt@generali.rs . 

Osiguranje za slučaj nemogućnosti vraćanja stambenog kredita

Tokom otplate stambenog kredita desiće se mnogo lepih stvari, ali će možda biti i onih izazovnih i zato je važno da se osećate sigurno i zaštićeno.

Uz naš jedinstven model osiguranja stambenog kredita, te nepredviđene situacije možete mnogo jednostavnije i bezbrižnije prebroditi.

Osiguranje od nemogućnosti otplate stambenih kredita omogućava redovno izmirenje vaših obaveza, a može se ugovoriti uz novi ili postojeći kredit, bilo da je u pitanju kredit za kupovinu, adaptaciju i renoviranje stana ili stambeni kredit za refinansiranje.

U skladu sa svojim potrebama, možete izabrati jedan od sledećih paketa, a plaćanje premije može biti mesečno, godišnje ili jednokratno.

Paket 1

Paket 1

 • Nevoljni gubitak zaposlenja – osiguranje pokriva do 6 mesečnih rata kredita po osiguranom slučaju, odnosno ukupno do 18 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora do 7 godina, odnosno do 36 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora preko 7 godina;
 • Privremena sprečenost za rad (bolovanje) – osiguranje pokriva do 6 mesečnih rata kredita po osiguranom slučaju, odnosno ukupno do 18 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora do 7 godina, odnosno do 36 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora preko 7 godina;
 • Trajni invaliditet osiguranika koji je veći od 50% kao posledica nesrećnog slučaja – osiguranje pokriva ostatak duga po kreditu;
 • Smrt kao posledica nesrećnog slučaja – osiguranje pokriva ostatak duga po kreditu.
Paket 2

Paket 2

 • Nevoljni gubitak zaposlenja – osiguranje pokriva do 6 mesečnih rata kredita po osiguranom slučaju, odnosno ukupno do 18 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora do 7 godina, odnosno do 36 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora preko 7 godina;
 • Privremena sprečenost za rad (bolovanje) – osiguranje pokriva do 6 mesečnih rata kredita po osiguranom slučaju, odnosno ukupno do 18 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora do 7 godina, odnosno do 36 mesečnih rata za vreme trajanja ugovora preko 7 godina.

Važno je da znate

Ukoliko dođe do nastupanja osiguranog slučaja, naknada iz osiguranja isplaćuje se na tekući račun korisnika koji sredstva može iskoristiti za izmirenje obaveza po kreditu. Osiguranje mogu ugovoriti osobe od 18 godina starosti, pri čemu istek osiguranog perioda ne može biti nakon što osiguranik navrši 70 godina starosti.

Odmah po saznanju za nastupanje osiguranog slučaja neophodno je da korisnik osiguranja o tome obavesti osiguravača i podnese zahtev za isplatu naknade putem pošte ili lično na adresu: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o, 11000 Beograd, ul. Vladimira Popovića br. 8, ili elektronskom poštom na adresu: kontakt@generali.rs . 

Zainteresovani ste za osiguranje?

Popunite kontakt formu i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.

Vaši podaci

+

  Popunjavanjem i slanjem kontakt forme, saglašavate se sa Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja vebsajta Banca Intesa. Saznajte više  SPISAK EKSPOZITURA

  Pogledajte u kojim ekspoziturama možete ugovoriti polisu osiguranja.

  >>> LOKACIJE

  osiguranje zivotno osiguranje banca intesa otplata kredita generali

  REČNIK OSIGURANJA

  Razumejte pojmove i proizvode osiguranja da biste lakše donosili važne životne odluke.
  Napomena

  Banca Intesa kao zastupnik, u saradnji sa Generali osiguranjem, pruža mogućnost ugovaranja osiguranja. Pre potpisivanja ugovora pročitajte informacije o proizvodu i uslovima osiguranja.

  Chat