• Nema predloga

Šta je potrebno da znam?

Automatsko odobravanje uslugaBanka vam automatski odobrava uslugu kupovine na rate debitnom karticom, uz ispunjavanje određenih kriterijuma.

Odobrenje limita za plaćanje na rate


Odobravanjem usluge dobijate limit do koga možete kupovati na rate i to u visini jedne mesečne redovne zarade, a ne veći od 300.000 dinara

Provera iznosa raspoloživih sredstava

Informaciju možete dobiti putem Intesa Mobi aplikacije u detaljima računa, gde su vidljivi limit, preostali iznos i obavljene transkacije, kao i slanjem SMS poruke, pozivanjem Kontakt centra ili u ekspozituri Banke.

Mogućnost kupovine na rate

Usluga kupovine na rate automatski se odobrava ukoliko imate:

 • tekući račun sa redovnim primanjima u Banci i izdatu debitnu karticu po tom računu (DinaCard debit, Visa Inspire, Visa Platinum, Visa Infinite)
 • status rezidenta
 • najmanje 20 godina u trenutku odobravanja usluge
 • ispunjene uslove koji se odnose na kreditnu sposobnost, kao i uslove definisane kreditnom politikom Banke
 • uredan status u izmirivanju svojih kreditnih obaveza

Uz uslugu plaćanja na rate debitnim karticama Banca Intesa nije dostupna usluga izdavanja čekova.

Banka će vas, u slučaju odobravanja usluge obavestiti u skladu sa ugovorenim kanalom komunikacije.

U svakom momentu možete zahtevati ukidanje opcije kupovine na rate debitnim karticama kao i prevremeno dospeće rata. Po ukidanju opcije kupovine na rate debitnim karticama moguće je zahtevati izdavanje čekova.

Na više od 9.000 lokacija

Na preko 9.000 prodajnih mesta u zemlji, kupovinu možete podeliti na do 12 mesečnih rata, bez kamate, a uz naknadu koja zavisi od vrste platnog računa koji koristite.

Dovoljno je da prilikom plaćanja na prodajnom mestu, prodavcu samo napomenete da želite da kupite na rate. 

Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca obračunava se po svakoj rati i iznosi 50 RSD za sve vrste platnih računa osim za: 

 • Intesa Hit Plus platni račun, visina naknade po rati 40 RSD;
 • Intesa Magnifica platni račun, bez naknade.

U svakom momentu možete proveriti iznos raspoloživih sredstava za kupovinu na rate:

 • Pošaljite SMS  sadržaja DR na broj 1500.
 • Cena poruke je 6 RSD + PDV i taj iznos se uvećava za cenu standardnog SMS-a koju naplaćuje mobilni operater, u skladu sa svojom cenovnom politikom.
 • Pozovite Kontakt centar na broj 011/310 88 88 ili
 • Pitajte naše kolege u ekspozituri Banke.


 

Da li je potrebno da na svom platnom računu imate raspoloživa sredstva prilikom kupovine na rate?

U okviru vašeg platnog računa potrebno je da imate raspoloživa sredstva u iznosu prve rate, koja dospeva odmah nakon kupovine, dok će za ostatak iznosa biti umanjen maksimalno raspoloživ limit / stanje za plaćanje na rate.

Rate će vam dospevati mesečno, na dan kada je kupovina izvršena. Ukoliko želite datum dospeća rata možete promeniti u bilo kojoj našoj ekspozituri, uz to da novi datum dospeća mora prethoditi onom koji menajte. 

Rate se izmiruju iz raspoloživih sredstava sa platnog računa. Po izmirenju rate, za taj iznos se uvećava limit / stanje novčanih sredstava za plaćanje na rate, a do maksimalnog iznosa koji vam je odobren.

Pogledajte na kojim sve prodajnim mestima možete kupovati svojim Banca Intesa platnim karticama na rate.