• Nema predloga

Dinarski platni promet

Prijem pazara preko amanetnih pošiljki

Prijem pazara preko amanetnih pošiljki

Ukoliko posedujete račun u našoj Banci, nudimo vam dodatnu uslugu predaje gotovine i pazara u čekovima građana preko amanetnih pošiljki. Amanetne pošiljke obuhvataju upakovane pošiljke gotovog novca i čekova građana u sigurnosne transportne kese, koje se predaju na šalterima Banke ili se ubacuju u dnevno-noćne trezore Banke. Odobravanje vašeg računa se vrši po prijemu amanetne pošiljke, dok se otvaranje amaneta i komisijsko utvrđivanje stanja obavlja naknadno.

Ova usluga predstavlja ugovorni posao, gde se Ugovorom definišu prava i obaveza Banke i klijenta.

Predajom gotovine/pazara u čekovima građana, na navedeni način, postiže se:

 • siguran i brz način predaje, bez gubljenja vremena u redovima na šalterima Banke,
 • u neradnim danima i danima praznika siguran način predaje putem dnevno noćnih trezora,
 • odobravanje vašeg računa se vrši u vrlo kratkom vremenskom periodu.
Uplata pazara putem CDS uređaja

Uplata pazara putem CDS uređaja

Ova usluga predstavlja savremeno rešenje samostalne uplate pazara u ekspoziturama putem CDS uređaja na pouzdan i efikasan način.

Pristup uređaju omogućen je očitavanjem CID kartice nakon čega se u nekoliko koraka realizuje predaja pazara uz dobijanje slipa/potvrde o izvršenoj uplati.

Prednosti predaje pazara u gotovini, na CDS uređaju: 

 • jednostavan i brz proces predaje u trajanju od minut do tri minuta, u zavisnosti od iznosa
 • bez popunjavanja naloga za uplatu
 • bez preuzimanja broja i čekanja u redovima

Navedena usluga predstavlja ugovorni posao sa definisanim pravima i obavezama Banke i klijenta.

Spisak lokacija CDS uređaja za brzu uplatu pazara >>>

Predaja gotovine i pazara u čekovima građana

Predaja gotovine i pazara u čekovima građana

Amaneti predstavljaju upakovane pazare u gotovom novcu i čekovima građana u sigurnosne transportne kese koje se ubacuju u dnevno–noćne trezore Banke.  Dnevno-noćni trezor je posebno obezbeđena prostorija u koju se amaneti ubacuju i čuvaju do obrade.

Prednosti amanetne predaje pazara u gotovini i čekovima građana:

 • siguran i brz način predaje pazara, bez gubljenja vremena u redovima na šalterima Banke,
 • mogućnost predaje pazara u bilo koje vreme, nezavisno od radnog vremena ekspozitura,
 • u neradnim danima i danima praznika siguran način predaje putem dnevno-noćnih trezora,
 • odobravanje sredstava na račun u vrlo kratkom vremenskom periodu.

Navedena usluga predstavlja ugovorni posao sa definisanim pravima i obavezama Banke i klijenta.

 

BANKA 

 • klijentu omogućava nesmetano korišćenje dnevno-noćnog trezora 24h dnevno
 • obezbeđuje potreban broj ključeva ili kartica za pristup dnevno-noćnom trezoru
 • odobrava račun klijenta i omogućava korišćenje sredstava u toku radnog vremena predviđenog poslovnom politikom Banke (najkasnije sledećeg radnog dana u zavisnosti od vremena ubacivanja amaneta u DNT)
 • kontrolu i prebrojavanje sadržaja preuzetih amanetnih kesa obavlja najkasnije u narednih osam dana od dana prijema

 

   KLIJENT

 • pazare predaje u jednoj ili više amanetnih kesa
 • uz svaku amanetnu kesu prilaže odgovarajući Nalog za uplatu i Specifikaciju
 • saglasan je sa stanjem gotovine u amanetnim kesama koje je utvrdila komisija Banke za brojanje novca
 • saglasan je sa načinom pakovanja gotovine koji podrzumeva i da se u amanete ne sme pakovati kovani novac
 • ima mogućnost prikupljanja pazara sa više lokacija i predaje u dostupnim dnevno-noćnim trezorima 24h dnevno
Chat