• Nema predloga

Dinarski platni promet

Trajni nalog

Trajni nalog se zasniva na ugovornom odnosu između klijenta i Banke, prema kome klijent daje ovlašćenje Banci da sa njegovih računa obavlja redovna plaćanja, u fiksnim ili varijabilnim iznosima, saglasno dogovorenim uslovima plaćanja.

Vrste trajnih naloga koje nudimo pogledajte u nastavku.

Za izmirenje duga po biznis kreditnim karticama:

  • VISA kredtine kartice
  • Master kreditne kartice

Za izmirenje dospelih obaveza:

  • Dinarski krediti (posebno za svaku partiju kredita)
  • Dinarske garancije (posebno za svaku partiju garancije

Za naplatu naknada međunarodnog platnog prometa

Chat