NOVE PERSPEKTIVE

ZA RAZVOJ VAŠEG BIZNISA
Investicioni i revolving krediti

Može i tako – Investicioni i revolving krediti bez kolaterala

Solidno poslujete, kompanija se razvija, već imate kredite, ali i uspostavljene hipoteke. Preko vam je potreban investicioni ili revolving kredit za obrtna sredstva. Zahvaljujući Banca Intesa, možete dobiti ove kredite, i to bez kolaterala! I ne samo to, revolving kredite otplaćujete u dinamici koju želite.

U novembru prošle godine, Banca Intesa je potpisala novi ugovor s Evropskim investicionom fondom o garancijskoj šemi u iznosu od 60 miliona evra. Upravo toliki je fond za kreditiranje malih i srednjih preduzeća u Srbiji, koja mogu da podnesu zahtev za dugoročne investicione i revolving kredite bez kolaterala. Maksimalni iznos kreditiranja iznosi čak 500.000 evra. Investicioni dugoročni krediti imaju mogućnost grejs-perioda, a otplata se obavlja u ratama.

Posebnu povoljnost imaju revolving krediti za obrtna sredstva, čiji je rok otplate tri godine. A šta je tu za vas konkretno posebna povoljnost? Nemate obavezu da ovaj kredit obnavljate svake godine. Ukoliko potpišete ugovor za revolving do tri godine, nećete morati da potpisujete anekse, kao u nekim drugim slučajevima. Vi procenjujete i kako ćete otplaćivati ovaj kredit, jer ćete po svom nahođenju vraćati tranše.

Sunce ili kiša – Kakve su namere države za podsticaje u poljoprivredi i stočarstvu

Bolji dani za zemljoradnju i stočarstvo u Srbiji očito slede. Ako posluže dobri vremenski uslovi, uz ono što već sprovode, ali i najavljuju iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstva i vodoprivrede, podsticaji su tu i za zemljoradnike, kao i za stočare. Kvalitet ne manjka, za razliku od količine.

Srbija je treća u svetu po izvozu malina, značajni je izvoznik kukuruza i ostalih žitarica, kao i stočne hrane, voća, povrća i mesa. Više od 90 odsto jabuka izvozi se na rusko tržište, dok jagodasto voće uglavnom prodajemo zemljama EU. Izvozimo i u Japan, Ameriku i Kanadu, a najviše u regionu.

Sporazumi su ti koji otvaraju vrata poljoprivrednim proizvodima, ali sve više i mesu. Posle sporazuma s Turskom i Kinom za meso, Srbija je potpisala sporazum i s Libanom, koji podrazumeva veći plasman junećeg i svinjskog mesa i mesnih proizvoda, kao i malina i borovnica. Jabuke i bobičasto voće biće i na indijskim trpezama. Nedavno je i komisija Saudijske Arabije boravila u Srbiji kako bi utvrdila da li junetina iz Srbije ispunjava njihove, pre svega, verske standarde. Ako sve bude teklo po planu, i domaća mlečna industrija mogla bi da izvozi mleko za Kinu!

Sunce ili kiša

Prema nezvaničnim saznanjima, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović za cilj ima da naša zemlja sklopi što više sporazuma o slobodnoj trgovini i na taj način otvori put za poljoprivredne proizvode. Stočarstvo je prepoznato kao osnova daljeg razvoja, zato podsticaji stočarima ne manjkaju, a koliki su – možete videti u tabeli.

I Banca Intesa, takođe, ima paletu kredita namenjenih poljoprivrednicima, a jedan od njih je u saradnji s Garancijskim fondom AP Vojvodina za poljoprivredna gazdinstva, koji je proširen s kreditima za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme, kao i za kupovinu poljoprivrednog zemljišta.

Obnovljivi izvori energije –
Kolika je snaga biomase?

Obnovljivi izvori energije

Kukuruz, pšenica, otpad u proizvodnji i obradi hrane, ostaci od seče drveća, stočna hrana, đubriva, seno, drvni otpad… Svuda oko nas su proizvodi koji mogu da se upotrebe za stvaranje energije biomase. Mogu, ali se ne koriste dovoljno.

Trenutno, status povlašćenog proizvođača ima 17 biogasnih elektrana ukupnog kapaciteta 17,5 MW, dok su u izgradnji 23 postrojenja ukupne snage 22,2 MW. Gde smo mi, a gde ostali, možda može najbolje da ilustruje podatak da u Nemačkoj ima čak 9.000 biogasnih elektrana, a da postoje čitava sela koja se bave proizvodnjom energije iz biogasa.

Prvi podsticaji za obnovljive izvore energije u Srbiji doneti su 2016, i to s rokom važenja do 31. decembra 2018. godine. Mesec dana pre isteka roka, Vlada Srbije је odlučila da produži rok, te je u februaru donela Uredbu o izmeni Uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne i toplotne energije. Podsticajne mere važiće do 31. decembra 2019. godine.

Naročite uštede primenom biomase i biogoriva, ukoliko bi ih primenjivali, imale bi farme krava, svinja i ovaca, mlekare, proizvođači piva, ali i velike i srednje firme u industriji hrane, kao i u sistemima za preradu komunalnog otpada…

Mnogo je pitanja o biomasi, a odgovore na to koje su prednosti i zašto je ne koristimo dao je Miloš Banjac, profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu i pomoćnik ministra energetike Republike Srbije.

BizMobi - mobilno bankarstvo

Manji troškovi i zaštita okoline – Krediti za energetsku efikasnost

Svesni ste velike koristi, odnosno uštede po vaše poslovanje i imate nameru da u kompaniji menjate stvari nabolje i da budete energetski efikasni? Banca Intesa je obezbedila kreditnu liniju s Evropskom bankom za obnovu i razvoj za finansiranje projekata održive energije na Zapadnom Balkanu.

Ukoliko imate projekat čiji je cilj smanjenje potrošnje energije od minimum 20 odsto ili smanjenje emisije CO2 od najmanje 20 odsto, možete da podnesete zahtev za kreditiranje u Banca Intesa. U slučaju da su to za vas složene i tema i procedura, EBRD je svim potencijalnim korisnicima obezbedila i besplatnu konsultantsku pomoć eksperata iz ove oblasti. Najveći iznos kredita jeste dva miliona evra za privatni sektor, odnosno 2,5 miliona evra za klijente iz javnog sektora. Rok otplate je sedam godina, a postoji mogućnost odobravanja i grejs-perioda do dve godine.

Korisnici ovih kredita mogu biti privatna preduzeća, javna komunalna preduzeća i lokalne samouprave, kao i ESCO kompanije koje su u saradnji s jednom lokalnom samoupravom ili više njih zadužene za realizaciju projekata. Specifičnost ovog projekta jeste to što, nakon uspešne realizacije, korisnici imaju pravo na bespovratna sredstva, i to od pet do 10 odsto, ako su iz privatnog sektora, odnosno od 10 do 15 odsto, ukoliko su iz javnog.

Namena:

Kako je opština Boljevac uspešno rešila pitanje zastarele i neefikasne ulične rasvete i pritom uštedela?

Ne samo da je opština Boljevac rešila problem stare i energetski zastarele ulične rasvete već je to učinila na, za njen budžet, i te kako povoljan način. Zahvaljujući kreditu Banca Intesa iz kreditne linije EBRD za energetsku efikasnost od 119.676 evra, ova mala opština na istoku Srbije obezbedila je i 17.951 evro bespovratnih sredstava.

Novcem iz kredita zamenjeno je 745 fluoroscentnih, natrijumskih i metalnih i halogenih sijalica i reflektora modernim LED svetiljkama, koje se koriste za osvetljavanje ulica. Na taj način su žitelji ove male opštine u Timočkoj Krajini dobili kvalitetniju uličnu rasvetu.

„Već duži niz godina realizujemo planove koji se odnose na povećanje energetske efikasnosti. Ovaj projekat će opštini omogućiti uštedu električne energije za rasvetu od 82,40 odsto, pri čemu je period povrata investicije svega 2,45 godina. Zahvaljujući ovom kreditu uspeli smo da smanjimo potrošnju električne energije, kao i troškove javnog održavanja i, što je najznačajnije, emisiju CO2“, istakao je Nebojša Marjanović, predsednik opštine Boljevac.

Manji troškovi i zaštita okoline