Univerzalni kalkulator

Valuta kredita

Tip kamatne stope

Iznos kredita,Iznos kredita

Rok kredita

u mesecima

margina - fiksni deo kamatne stope

%

varijabilni deo kamatne stope

%

Nominalna kamatna stopa

%

Srednji kurs dinara

Rata od koje se menja varijabilni deo kamatne stope

u mesecima

Nova vrednost varijabilnog dela kamatne stope

%

Nova vrednost NKS

%

Rata od koje se menja srednji kurs dinara

u mesecima

Nova vrednost srednjeg kursa dinara

Rezultat

Kalkulator je informativnog karaktera i predstavlja vodič za okvirno izračunavanje efekata promene kursa i/ili vrednosti varijabilnog dela kamatne stope po proporcionalnom metodu obračuna, u skladu s tačkom 12b. Odluke o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku. Moguća su manja odstupanja zbog zaokruživanja. Za zvaničinu ponudu Banca Intesa obratite se savetniku u najbližoj ekspozituri.

Kalkulator uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne Banke Srbije.

Stanovništvo