• Nema predloga

Razgovor sa Danteom Kampionijem (ALEXBANK)

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Opširno: Razgovor sa Danteom Kampionijem, izvršnim direktorom egipatske banke ALEXBANK

Pročitajte razgovor sa Danteom Kampionijem (Dante Campioni), izvršnim i upravnim direktorom banke ALEXBANK, koja je egipatska banka podružnica Intesa Sanpaolo grupe

17/03/2022

Snaga banke ALEXBANK je u maloprodaji, mikrofinansiranju i malim i srednjim preduzećima, sa posebnim fokusom na poljoprivredni sektor.


Upravo zbog ovoga, kaže Dante Kampioni, izvršni i upravni direktor banke ALEXBANK, ova banka je primer banke koja je od suštinske važnosti za ambicije Egipta.


Razlog za to je delimično i Kampionijeva pozadina koja obuhvata i mala preduzeća: on je razvio svoju karijeru u maloprodaji, velikoprodaji i investicionom bankarstvu u Aziji i Evropi, uključujući i London i Italiju. 
On je prvi skrenuo pažnju banke na ovaj tržišni segment. „Italija i Egipat su poprilično slični po tome što u obe zemlje preovladavaju mala i srednja preduzeća umesto velikih korporacija," kaže on. „Ovo nam je dalo prednost."


Međutim, prodor banaka u Egipat je još uvek veoma spor i, prema Kampioniju, samo jedna trećina egipatskog stanovništva ima račun u banci. „U situaciji smo gde i stanovništvo i kompanije slabo koriste bankarske usluge. „Dakle, imamo neke odlične prilike da se približimo klijentima i ponudimo im ono što oni stvarno očekuju od jedne banke."


Tempo preobražaja je brz, kaže Kampioni, i vođen je Centralnom bankom, koja je igrala aktivnu ulogu u usmeravanju na nedovoljno pokrivene segmente privrede. 


Sama ALEXBANK banka je rezultat uspešne privatizacije državne banke 2006. godine. Intesa Sanpaolo je stekla 80%, a preostali deo je ostao u rukama Ministarstva finansija (ima dva člana upravnog odbora iz ministarstva).


Pre nekoliko godina, Centralna banka je naredila da do 2019. godine najmanje 20% ukupnog izdavanja bankarskog kredita bude usmereno na mala i srednja preduzeća . ALEXBANK je jedna od nekoliko banaka koja je ostvarila taj cilj. Za kraj 2022. godine minimum je povećan na 25%, a Kampioni kaže da je Alexbank "skoro već to postigla".


Drugi razlog uspeha banke ALEXBANK u ovoj oblasti je što je kreirala čvrstu mrežu rukovodioca za odnose sa partnerskim firmama i klijentima. „Mnogo smo uradili da pojednostavimo zahtevanu dokumentaciju i automatizujemo procese pozajmljivanja, kaže Kampioni. Digitalizacija i automatizacija su ključne za preobražaj banke u ovom smislu. „Za nekoliko nedelja, banka će izdati prvu seriju potpuno automatizovanih koraka, od prvog do poslednjeg , koja će", kaže Kampioni, „dramatično skratiti vreme isplate gotovine našim klijentima."


„Kada mala i srednja preduzeća odu u banku", kaže on, „potreban im je brz odgovor. Do nedavno je čekanje u Egiptu moglo da potraje mesecima." Uvođenje novog niza koraka procesa znači da se čekanje na odgovor smanjuje sa oko četiri nedelje na 48 sati."


Ovaj kredit je od suštinske važnosti za ekonomski razvoj, kaže Kampioni. „Jedan od mojih bivših klijenata u Italiji, proizvođač mašina za obradu hrane, rekao mi je da je imao kompaniju koja je želela da kupi njegove proizvode, ali tek za osam meseci, kad uštedi novac za to.” 


„Iz ovog primera se jasno vidi koliko su mala i srednja preduzeća ponekad daleko od banaka i koliko dobar kredit može da ubrza ekonomski rast. Čim kompanija završi sa svojim ulaganjima i počne da zapošljava radnike i proizvodi hranu, ona počinje da povećava svoj doprinos BDP-u."


Banka prati opšti trend vidljivosti. „Biti nevidljiv i raditi samo sa gotovinom je odličan način da se sakriju profiti, " kaže Kampioni. „Državni organi su osmislili puno poreskih podsticaja i olakšica da bi podstakli mala i srednja preduzeća da postanu vidljiva." Mi smo deo sveopšteg plana da se pomogne kompanijama da izađu iz sive ekonomije."


Egipat takođe usvaja nove zakone da bi pojednostavio obimnu birokratiju i podstakao digitalizaciju. „Još uvek postoje neke prekretnice koje je potrebno dostići", kaže Kampioni, „ali volja i dalje postoji i državni organi pružaju za to snažnu podršku."


Egipat je mnogo uložio u infrastrukturu. Na primer, kaže Kampioni: "Kada sam stigao, jedan od velikih problema bila je struja. Sada država potpisuje sporazume sa Grčkom da izvozi struju i pokušava da izvozi i u Saudijsku Arabiju i Sudan."


Postoje podsticaji za prevoz u urbanim područjima, a trenutno se grade i novi "pametni" gradovi, zajedno sa novom "pametnom" prestonicom.


Prosečna starost egipatskog stanovništva je mala - približno 60% čine mlađi od 30 godina, a 80% su mlađi od 45, stoga je prodor pametnih telefona velik. Ovo čini zemlju pogodnom za razvoj digitalnih usluga.
„Nije sve savršeno i svakako postoje prepreke", kaže Kampioni o egipatskom tržištu, „ali bilo je velikih poboljšanja i ona se još planiraju. Ovo tržište može biti zanimljivo i privlačno mnogim stranim korporacijama."

Podelite ovu priču

Više o temi

Cirkularna ekonomija nas može spasiti od pandemijske ekonomske krize
Projektovanje pametnih gradova
Cirkularna ekonomija za hranu: od gorkog okusa do nulte stope otpada
Chat