• Nema predloga
CIRKULARNA EKONOMIJA

Obnovljivi izvori energije – vreme je da se preispita sistem

Da bi obnovljivi izvori energije postigli svoj pun potencijal za transformaciju naše planete, moramo redefinisati energetski sistem u smeru načela cirkularne ekonomije

21/04/2022

Budućnost naše planete oslanja se na energiju iz obnovljivih izvora. Ona je na dobrom putu da u potpunosti zameni energiju dobijenu iz fosilnih goriva koju koristimo za grejanje naših domova i pokretanje prevoza. 

U Italiji, na primer, Intesa Sanpaolo koristi 100% energije iz obnovljivih izvora za snabdevanje svojih zgrada i poslovanja, a do 2030. godine isto će postići i na globalnom nivou. 


Do 2050. godine gotovo 90% proizvodnje električne energije dolaziće iz obnovljivih izvora. Vetar i solarna energija će proizvesti skoro 70% energije koju ćemo koristiti u našim domovima. Kada je reč o putovanjima, elektrifikacija zamenjuje sagorevanje fosilnih goriva. Svi ovi napori približavaju nas ciljevima neto nultih emisija.


Banka Intesa Sanpaolo obvezala se na postizanje vlastite neto nulte emisije do 2030. godine, a do 2050. godine na ostvarenje istog cilja za sve svoje investicione i finansijske portfolije. Od 2008. godine Banka je smanjila sopstvene emisije za 60%.


Međutim, proizvodnja čiste energije samo je deo priče o obnovljivoj energiji. Kako bismo osigurali budućnost naše planete, potrebno je preispitati i revidirati skladištenje i distribuciju energije.


Novi načini proizvodnje energije zahtevaju novi sistem. Oslanjamo li se, na primer, na energiju proizvedenu iz sunca i vetra, potrebno je da koristimo najnovije tehnologije za skladištenje energije koja se generiše tokom vetrovitog i sunčanog vremena, kako bismo osigurali dovoljne zalihe energije tokom cele godine.

Sektor obnovljive energije treba da implementira ideje cirkularne ekonomije kako bi bio siguran da može da ponudi potpuno rešenje problema sa kojima se naša planeta suočava. Na primer, polisilicijum u solarnim panelima treba zameniti materijalom koji je dostupniji, kao što je perovskit.

Vetroturbine, koje se sastoje od čelika, bakra, aluminijuma, retkih zemnih metala i fiberglasa, trebalo bi da napravimo tako da se mogu lako demontirati i reciklirati, kako bismo u potpunosti iskoristili materijale koje uzimamo od naše planete da ih napravimo, i eliminisali otpad. Baterije za električne automobile bi trebalo da budu izrađene tako da se mogu lako rastaviti na sastavne delove.

Kako bi pomogla u ostvarenju ovih ciljeva, Intesa Sanpaolo prvi je strateški partner za finansijske usluge Fondacije Ellen MacArthur, organizacije posvećene ostvarivanju načela cirkularne ekonomije.

Pogledajte video kako biste saznali više.

Podelite ovu priču

Više o temi

Cirkularna ekonomija nas može spasiti od pandemijske ekonomske krize
Projektovanje pametnih gradova
Preobražaj modne industrije pomoću cirkularne ekonomije
Chat