• Nema predloga

Održivi razvoj

Naša ambicija je da postanemo banka sa globalnim uticajem

Čelnici Intesa Sanpaolo pokušavaju da shvate kako da integrišu ekološke, društvene i menadžerske vrednosti u tranziciju ka održivom razvoju koji će imati pozitivan uticaj na planetu i ljude.

Giulia Rhodes

22/03/2021

„Moramo da budemo pravi pokretač održivog rasta i inkluzivnog razvoja i da obezbedimo bolje mogućnosti za buduće generacije“, rekao je Marco Rottigni, direktor ISBD-a, u uvodu nedavnog vebinara o globalnom bankarstvu.

Naša ambicija da postanemo „banka sa globalnim uticajem“ koja prati globalne trendove vezane za klimatsku krizu, starenje stanovništva i digitalizaciju još je izraženija zbog pandemije koronavirusa. „Moramo vratiti nadu“, dodao je Rottigni.

Na okruglom stolu je učestvovalo sedam rukovodilaca iz različitih odeljenja. Rottigni je objasnio da su fokusirani na istraživanje strategija za dizajniranje inovativnih organizacionih i poslovnih modela koji daju prioritet ekološkim, društvenim i upravljačkim (ESG) vrednostima, ali i da žele da istaknu brojne mogućnosti koje ovaj pristup pruža banci i njenim stejkholderima.

"Intesa Sanpaolo mora biti predvodnik."

Marco Rottigni, direktor sektora ISBD, Intesa Sanpaolo

Alessandro Dordolo, šef ljudskih resursa u ISBD-u, prvo je naglasio potrebu za „globalno-lokalnim“ pristupom uspešnim međunarodnim ekološkim, društvenim i menadžerskim promenama u poslovanju koje se pokreću iz centra, ali i na nivou zajednice kojoj služimo. „Ova kultura se dramatično promenila u poslednjih pet godina“, rekao je on, „što je banke približilo matičnoj kompaniji i obrnuto“.

Ovo je povećalo konkurentnost banaka koje uvode praksu korporativne društvene odgovornosti (CSR).

Dordolo naglašava usredsređenost korporativnog sveta na raznolikost i inkluzivnost zbog ogromnih prednosti koje mu to donosi. „Inkluzija vam skreće pažnju na predrasude protiv kojih se onda možete boriti.

Starost ne treba zanemariti kada je inkluzija u pitanju, kaže: „Izuzetno je važan i način na koji uključujemo mlade. „Inkluzija je odgovornost svih nas“, dodao je on, upozoravajući na sklonost organizacija isključivom razmišljanju. „Ne možemo uvek da stojimo i čekamo da drugi krenu. Budite prvi.”

"Moramo da koristimo inkluzivnost za holističkiji pristup koji otvara nove mogućnosti."

Alessandro Dordolo, šef Odeljenja za ljudske resurse Sektora ISBD, Intesa Sanpaolo

Tokom svog govora, Dordolo je istakao važnost postavljanja zajedničkih ciljeva bez jedinstvenog načina razmišljanja i usvajanja holističkog pristupa koji otvara nove mogućnosti.

Naglašavajući potrebu za promenom u celoj organizaciji, Laura Maida, šef odeljenja za strateške inicijative, objasnila je važnost strukturiranog pristupa. Kao primer je navela poslovni plan banke za period od 2018. do 2021. godine. „U plan smo uključili održivi razvoj i uticaj, što je u to vreme bilo prilično neobično u odnosu na konkurenciju. To je značilo postavljanje jasnih ciljeva, ambicija i ključnih indikatora učinka koji bi nam pomogli da ostvarimo našu viziju pozitivnog uticaja na društvo. Pratimo ih tokom određenog vremenskog perioda i ažuriramo ih zajedno sa finansijskim izveštajima.”

„Na ovaj način možemo da promenimo način na koji poslujemo i komuniciramo sa klijentima i donosimo strateške odluke, što može biti teško“, rekla je ona.

"Postavljamo jasne ciljeve, ambicije i ključne indikatore učinka koji nam pomažu da ostvarimo viziju pozitivnog uticaja na društvo."

Laura Maida, šefica Odeljenja za strateške inicijative Intesa Sanpaolo banke

Da bi osigurala da obaveze i dalje donose promene, banka je prošle godine uspostavila „sobu za nadzor životne sredine, društva i upravljanja“ i formirala tim iz različitih sektora banke koji će pružati operativnu podršku rukovodiocima.

Program ISP4ESG, koji je takođe pokrenut prošle godine, ima sličan zadatak okupljanja mnogih ekoloških, društvenih i upravljačkih inicijativa Banke (ESG). „Utvrdili smo da sva odeljenja banke već rade dosta posla, ali želeli smo da se fokusiramo na jasan i jedinstven cilj i vođstvo“, rekla je Maida. „Odgovornost za ekološke, društvene i upravljačke dimenzije (ESG) ne sme se preneti samo na jednu grupu ili zajednički tim.“

Kao i kod svih strateških prioriteta, planiranje narednih koraka je ključno. „ESG će biti jedan od stubova sledećeg poslovnog plana. Napravićemo jasnu sliku o tome šta znači biti lider u oblasti ESG-a. Jedan od prioriteta biće jačanje aktivnosti koje se odnose na održivo kreditiranje i ulaganja.

Giovanna Paladino, šefica Sekretarijata za tehničke poslove Predsedništva, ponudila je drugačije viđenje globalnog uticaja bankarstva: „Moramo delovati da bismo brinuli o zajednici i identifikovali načine za stvaranje dugoročne vrednosti i smanjenje društvene nejednakosti. On dodaje da je efikasna analiza potreba i potencijalnog uticaja ključna za postizanje ovog cilja.

Humanitarna fondacija Intesa Sanpaolo koristi ovu analizu za odabir projekata u Italiji i inostranstvu. U 2020. godini polovina sredstava fondacije za međunarodne donacije dodeljena je supsidijarnim bankama na 11 teritorija. Deo sredstava dodeljen je humanitarnom projektu za pomoć žrtvama zemljotresa koji je pogodio Albaniju u novembru 2019. Dvesta učenika i šezdeset pet nastavnika dobili su hranu i prvu pomoć. „Projekat se pokazao izuzetno uspešnim u smislu dugoročnog uticaja“, rekao je Paladino, „jer je pružio dodatnu psihološku podršku“.

"Finansijsko obrazovanje je revolucionarno i inkluzivno sredstvo."

Giovanna Paladino, šefica Sekretarijata za tehničke poslove Predsedništva, Intesa Sanpaolo

Paladino, koja je i direktorka Muzeja štednje banke Intesa Sanpaolo, vatreni je zagovornik finansijskog obrazovanja kao jedne od ključnih stvari u stvaranju stvarne vrednosti za društvo. „Poboljšanje finansijske pismenosti je ključno.

OECD jasno naglašava nedostatak znanja u ovoj oblasti.

Ovo posebno važi za žene i starije osobe.

„Poznavanje osnovnih koncepata štiti vas od loših saveta, finansijske anksioznosti ili rizika od preteranog samopouzdanja kada je u pitanju finansijsko znanje. Takođe vas može zaštititi od prezaduženosti i očaja.” „Štaviše“, dodala je Paladino, „banka nesumnjivo ima koristi od finansijski pametnijih klijenata“.

Ali doći do najteže dostupnih klijenata je osetljiv zadatak, a sprovođenje bilo kog univerzalnog plana unapred je osuđeno na propast. „Potrebno je koristiti više kanala. U obraćanju deci pomažu škole i obrazovno-zabavni objekti. Međutim, u komunikaciji sa ženama koristimo pisane materijale koji promovišu finansijsku nezavisnost jer su nam rekli da ne vole edukaciju na licu mesta".

Uspešno finansijsko obrazovanje vodi planiranju. Strah i preventivna štednja ne smeju biti pokretači dugoročnog i održivog razvoja“, rekla je Paladino. „Finansijsko obrazovanje je revolucionarno i inkluzivno sredstvo.

Pozitivan uticaj zahteva ambiciju i odgovornost, kako je Marco Rottigni podsetio učesnike vebinara. „Ovo je neizbežan izazov za kompanije poput naše. Intesa Sanpaolo ne bi trebalo da se zadovolji time što drži korak sa konkurencijom. Moramo da budemo lideri.”

Više o temi

Ulaganje u održivu budućnost za sve
Luca Matrone o primeni Platforme za ulaganje u klimu (CIP) u Africi
Stefano Del Punta: Zagovaranje promena i gradnja budućnosti

Podelite ovu priču

Chat