• Nema predloga

Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija za hranu: od gorkog ukusa do nulte stope otpada

Svetski sistem ishrane zreo je za promene, posebno u gradovima.

Rhiannon Edwards

22/12/2020


Naš sistem ishrane je jedan od najvećih zagađivača planete. Ovaj trenutni linearni sistem je ekstraktivan, štetan i rasipnički. Stoga ne treba da čudi što utiče na klimatske promene i ugrožava zdravlje biljaka, životinja i ljudi.

Upravo sada, društvo izdvaja dva dolara za zdravstvene, ekološke i ekonomske troškove za svaki dolar potrošen na hranu.

Kao partner Fondacije Ellen MacArthur, Intesa Sanpaolo nastoji da primeni modele cirkularne ekonomije u proizvodnji hrane. Fondacija je identifikovala gradove kao ključne oblasti za promene, s obzirom na prognozu da će se do 2050. godine tamo konzumirati 80% hrane.

Sadašnji sistem ishrane opterećen je mnogim problemima. Poljoprivredne i uzgojne prakse koje primenjujemo u velikoj meri se oslanjaju na hemikalije koje ostavljaju zemlju neplodnim. Takođe trošimo ogromne količine vode koje ne možemo priuštiti da rasipamo. U našim potrošačkim navikama malo obraćamo pažnju na sezonske karakteristike hrane i koristimo otpadne materije. U gradovima se kompostira manje od dva odsto hrane. Pored toga, prehrambena industrija previše koristi ambalažu i vazdušni transport kako bi zadovoljila naše dnevne potrebe za hranom.

U kružnom sistemu ishrane, farme bi se nalazile u blizini gradova i proizvodile bi hranu regenerativno koristeći prirodne procese umesto hemikalija. Mi bismo maksimalno iskoristili hranu i njene ostatke i stvorili ekonomiju u kojoj bi malo toga bilo rasipano. Proizvođači hrane bi proizvodili zdraviju hranu u ambalaži sa minimalnim uticajem.

Prednosti poboljšanog sistema ishrane uključuju smanjenje godišnjih emisija gasova staklene bašte ekvivalentne 4,3 milijarde tona ugljen-dioksida, što je ekvivalentno trajnom uklanjanju skoro milijardu automobila sa puteva.

Pogledajte video i saznajte više o prednostima kružnog sistema ishrane i kako funkcioniše cirkularna ekonomija hrane.

 

Izvor

1https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Exec-Sum_May-2019-Pages_Web.pdf p8 2https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Exec-Sum_May-2019-Pages_Web.pdf p10 3https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Exec-Sum_May-2019-Pages_Web.pdf p8 4https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Exec-Sum_May-2019-Pages_Web.pdf p11 5https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Exec-Sum_May-2019-Pages_Web.pdf p12

Video izvor

Circular farming will save a space as big as England from soil degradation every year. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p52 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf
Circular farming will save enough water to fill the world’s largest hydroelectric dam 12 times over each year. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p52 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf
Artificial Intelligence will help us make the most of the food farmers produce. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p19 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf
Switching to a circular economy for food will halve the emissions from our food system by 2050. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p52  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf
Circular farming will reduce air pollution. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p52 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf
Stopping pesticide use will lower health costs by $550bn a year. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p52 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf
The economic benefits of this new food system in cities alone would exceed 2.7 trillion US dollars per year by 2050. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p51 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf

Više o temi

Cirkularna ekonomija nas može spasiti od pandemijske ekonomske krize
Projektovanje pametnih gradova
Preobražaj modne industrije pomoću cirkularne ekonomije
Chat