• Nema predloga
ODRŽIVI RAZVOJ

Postavljanje standarda za zelenu tranziciju u Srbiji

Kako je jedan proizvođač uspeo da diverzifikuje svoje poslovanje kroz proizvodnju obnovljive energije za sopstvene operacije kao i za nacionalnu distributivnu mrežu, zahvaljujući sredstvima koja je obezbedila Banca Intesa

12/06/2024

 

Master Team, proizvođač bankarske i sigurnosne opreme iz Srbije, napravio je ogroman korak ka istinskoj održivosti – u velikoj meri zahvaljujući kreditnim linijama Banca Intesa.

Kredit je kompaniji Master Team omogućio da 2020. godine kupi zemljište u Surčinu, u jugozapadnom delu Beograda. To zemljište je iskoristila za izgradnju kancelarijskog prostora, skladišta i hala za proizvodnju solarnih panela preko povezane firme, Master Solar.

Objekti koriste nisko-temperaturne sisteme grejanja, toplotne pumpe, solarne kolektore toplote i fotonaponske solarne kolektore kao izvore toplotne energije.

To im omogućuje da funkcionišu nezavisno od javne energetske mreže. Koriste obnovljivu energiju za sve grejne i klimatizacione sisteme, a višak proizvedene energije se prodaje mreži.

"Kod nas sva potrošena energija dolazi iz obnovljivih izvora."

Slavica Radeljić, finansijski direktor Master Team

Master Team je postao “prozjumer” ("prosumer") – proizvođač i potrošač sopstvene energije za svoje postojeće proizvodne aktivnosti, a svoju poslovnu delatnost je diverzifikovao u sektoru obnovljive energije.

Slavica Radeljić, finansijski direktor kompanije, kaže: “To će doprineti našoj održivoj perspektivi i dostizanju zelene agende. Ovde sva potrošena energija dolazi iz obnovljivih izvora.”

"Godinama unazad smo bili u prilici da sarađujemo sa klijentima koji su uvek spremni da uoče nove šanse. I dalje nas mnogi od njih pozitivno iznenade, potpuno svesni globalnih inovacija koje se mogu iskoristiti.
"

Đuzepe Feraro, direktor Sektora za poslovne korisnike i MSP u okviru Divizije međunarodnih banaka članica grupe Intesa Sanpaolo

Banca Intesa je omogućila poslovni kredit u skladu sa svojim principima pružanja finansijskih sredstava u cilju postizanja stvarne, suštinske promene u borbi protiv klimatskih promena. Zaista, poslovni plan kompletne Intesa Sanpaolo Grupe je finansiranje kompanija koje su posvećene proizvodnim aktivnostima koje omogućavaju manji karbonski otisak.

Đuzepe Feraro, direktor Sektora za poslovne korisnike i MSP u okviru Divizije međunarodnih banaka članica grupe Intesa Sanpaolo – čija je Banca Intesa podružnica – izjavio je sledeće: “Godinama unazad smo bili u prilici da sarađujemo sa klijentima koji su uvek spremni da uoče nove šanse. I dalje nas mnogi od njih pozitivno iznenade, potpuno svesni globalnih inovacija koje se mogu iskoristiti.”

"Ciljevi jedne kompanije mogu odrediti put cele nacije."

Ivan Mihailović, regionalni direktor, Banca Intesa Beograd

Ovo partnerstvo je takođe potpuno u skladu sa Zelenim dogovorom (Green Deal) u Srbiji, čiji je cilj kreiranje održive privrede kroz transformisanje poslovnih praksi.

Predrag Milenović, direktor Divizije za poslovanje sa privredom u Banca Intesa Beograd, izjavio je: “Kako bi se obezbedila istinska dugovečnost srpske privrede, inovacije moraju pobediti. Master Team nam je pokazao kako određena kompanija može kreirati nove ozbiljne tokove prihoda, istovremeno vodeći računa o važnim pitanjima vezanim za životnu sredinu. Privredni rast i zaštita životne sredine ne moraju biti na suprotstavljenim stranama, već mogu biti deo istog cilja.”

Ivan Mihailović, regionalni direktor u Banca Intesa Beograd, kaže: “Ekonomskom intervencijom, pružamo podršku evropskim kompanijama koje su posvećene dekarbonizaciji, energetskoj efikasnosti i smanjenju emisija štetnih materija iz industrije. Ciljevi jedne kompanije mogu odrediti put cele nacije.”

Više o temi

Jasna budućnost za proizvodnju stakla na solarni pogon
Pametni gradovi su ključ održive budućnosti
Novi pristup finansijama za održiv svet

Podelite ovu priču

Chat