• Nema predloga
ODRŽIVI RAZVOJ

Pametni gradovi su ključ održive budućnosti

Novi izveštaj naglašava kako će veštačka inteligencija, posmatranje Zemlje i druge nove tehnologije omogućiti bolju otpornost, produktivnost i kvalitet života u našim gradovima

10/10/2023

Do 2050. godine, još 2,5 milijardi ljudi širom sveta živeće u urbanim sredinama.  Sa gradovima koji već čine 70% svih emisija   na globalnom nivou, razvoj pametnih urbanih centara postao je hitan prioritet: onaj koji takođe predstavlja veliku priliku. 
I javni i privatni sektor će biti nosioci promena za naše gradove u budućnosti. I oba se već upuštaju u radikalno preispitivanje načina na koji stvaramo gradska okruženja koja bolje funkcionišu za ljudska bića, istovremeno aktivno obezbeđujući budućnost naše planete.
Istraživanje Intesa Sanpaolo identifikuje tri teme – otpornost, kvalitet života i produktivnost – koje će poslužiti kao temelj za gradove u budućnosti, oblikujući sve od toga kako naše zgrade funkcionišu do toga kako se štitimo od bolesti.

Gradovi koji pružaju sadržaje u krugu od 15-20 minuta hoda ili biciklističke udaljenosti stvaraju veću otpornost i poboljšan kvalitet života, kao i povećanu produktivnost

Otpornost


Veća otpornost u gradovima je prioritet. To znači napajanje gradova zelenom energijom, što je tranzicija koja je već u toku. 
Ali otpornost se takođe može naći u detaljima o tome kako naši gradovi funkcionišu. Ovde su pristupi cirkularne ekonomije proizvodnji – koji promovišu lokalnu proizvodnju, deljenje i ponovnu upotrebu resursa – jedna od najvećih promena koje ćemo videti u narednim decenijama. 
Jedan od primera je označavanje naših gradskih zgrada kao odlagališta vrednih resursa kako bi se omogućila dekarbonizacija. 
To bi značilo da materijali koji se trenutno nalaze u našim zgradama nikada ne bi napustili građevinsku industriju. Umesto toga, kako se zgrade ruše i prestaju da se upotrebljavaju, one bi se ponovo koristile za buduće građevinske projekte. 
Princip poznat kao  kao zgrade kao materijalne banke (BAMB), ključna je oblast rasta sa strmom krivom – globalno tržište, procenjeno na 438 miliona dolara u 2022. godini, trebalo bi da dostigne 3,6 milijardi dolara do 2030. 
Dalji primer promene za otpornost fokusira se na još jednu ključnu komponentu naših gradova: snabdevanje hranom. 
Ovde, poljoprivreda sa kontrolisanom životnom sredinom (CEA) i vertikalna poljoprivreda nude održive alternative konvencionalnim poljoprivrednim tehnikama, omogućavajući gradovima da smanje korišćenje vode i ugljenični otisak. 
Hidroponika će pokretati CEA sisteme i u bliskoj budućnosti će rasti u tržišnom udelu. U poređenju sa aeroponikom i akvaponikom, imala je najveći udeo na globalnom tržištu vertikalno uzgojenih proizvoda u 2022. godini po obimu i vrednosti, sa 63% i 61%. 

 

Kvalitet života


Poboljšan kvalitet života ljudi je ključni fokus budućeg razvoja grada. Arup je 2021. godine sproveo anketu koja je koristila koncept grada od 15 minuta za grubu procenu „pogodnosti za život“ određenog broja gradova pitajući ispitanike koliko im je vremena potrebno da putuju do osnovnih uslužnih centara. 
Gradovi koji pružaju sadržaje u krugu od 15-20 minuta hoda ili biciklističke udaljenosti stvaraju veću otpornost i poboljšan kvalitet života, kao i povećanu produktivnost. 
Iako na njima još uvek mora da se radi, evropski gradovi su već među najgušćim na svetu, nudeći dobru i brzu pristupačnost. 
Gradovi na drugim mestima uključuju građane u dizajn grada promovisanjem aktivnog učešća i saradnje između projektanata i stanovnika. 
Primeri uključuju Melburn u Australiji, koji je uveo Plan Melburn 2017-2050 kako bi podstakao rast grada. Planom su uvedene nove biciklističke staze za veću mobilnost i zdravlje građana, a uključuje i strategiju razvoja 20-minutnih kvartova. 
U Kini, Čengdu je pokrenuo svoj plan Velikog grada kao model kako bi cela zemlja mogla da preispita i redizajnira svoja predgrađa. On naglašava razvoj područja oko periferije grada koja mogu da pruže osnovne usluge na udaljenosti od 15 minuta hoda.
Gradovi primenjuju digitalne tehnologije za promovisanje zdravlja građana kroz povećanu direktnu intervenciju i preventivne mere. 
Nakon kovida-19, Earth Observation (EO), omogućeno pojavom malih satelita koji teže manje od 500 kg, pomaže epidemiologiji. 
Istorijski podaci, satelitski snimci i statistički odnosi mogu pomoći zdravstvenim radnicima da analiziraju dinamiku i distribuciju bolesti u našim urbanim prostorima.
Primena EO satelita je podstaknuta opadajućim odnosom troškova i orbite. Ovaj opadajući trošak je sam po sebi posledica kružnih, modularnih lansirnih vozila koja ponovo koriste materijale, kao i naprednih tehnologija za detekciju.

 

Produktivnost


Povećana produktivnost u gradovima oslanjaće se na veštačku inteligenciju. Veštačka inteligencija je u stanju da prati gradove na dosad neviđen način i optimizuje način na koji oni funkcionišu kroz donošenje odluka zasnovanih na podacima 
Na primer, veštačka inteligencija utiče na način na koji se izgrađeno okruženje zagreva i hladi, tako što internet stvari oblikuje sisteme grejanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC).
HVAC može da čini 40% energetskih potreba zgrade, tako da je ovo očigledno ključna oblast za optimizaciju u našim gradovima.  
Veštačka inteligencija je u stanju da proizvede i mnogo pouzdanije praćenje i obračun ugljenika, što je početak boljeg korišćenja resursa. Globalno tržište tehnologija za praćenje emisija u gradovima procenjeno je na 350 miliona dolara u 2022. godini i dostići će 1,5 milijardi dolara do 2030. godine. 
Dižon je jedan od prvih gradova koji prati emisije ugljen-dioksida u realnom vremenu primenom mreže kopnenih sondi, dok Torino istražuje potencijal satelitskih snimaka za generisanje indikatora koji omogućavaju pametan i održiv urbani razvoj.
Sve u svemu, gradovi u budućnosti će obezbediti viši kvalitet života za svoje ljude, vođeni tehnološkim napretkom i promišljenim pristupom načinu na koji se naši gradovi planiraju i kako funkcionišu.

Preuzmite izveštaj

 

 

Više o temi

Cirkularna ekonomija nas može spasiti od pandemijske ekonomske krize
Preobražaj modne industrije pomoću cirkularne ekonomije
Cirkularna ekonomija za hranu: od gorkog okusa do nulte stope otpada

Podelite ovu priču

Chat