• Nema predloga
ODRŽIVI RAZVOJ

Novi pristup finansijama za održiv svet

U trenutku kada Intesa Sanpaolo objavljuje svoj novi poslovni plan za period 2022 - 2025. koji se prvenstveno bavi ESG, razgovaramo sa Elenom Flor o angažovanjima banke

10/10/2022

Tokom vanredne situacije izazvane pandemijom Covid-19 Intesa Sanpaolo Grupa je brzo reagovala. Donirali smo 100 miliona evra zdravstvenom sistemu Italije kako bismo pomogli u pružanju usluga na vrhuncu krize. 

Pored toga, CEO i top menadžment donirali su 6 miliona evra od sopstvenih plata kako bi se ojačale zdravstvene inicijative.

Okolnosti su tada bile vanredne, ali pružanje nepokolebljive podrške zajednicama je nešto što predstavlja standard Grupe. Donacije i doprinosi grupama iz zajednice i realnoj ekonomiji su bili podrazumevani, čak i pre nego što je došlo do globalne vanredne zdravstvene situacije.

Inicijative banke posvećene zajednici su u Poslovni planovi Intesa Sanpaolo banke obuhvataju različite inicijative posvećene zajednici, koje su deo šireg angažovanja u oblasti ESG, a obuhvataju: 

  • kredite za realnu ekonomiju i finansiranje realne ekonomije 
  • podrška prelasku na zelenu i cirkularnu ekonomiju 
  • finansijska inkulzija
  • kulturna odgovornost 

Angažovanje u oblasti ESG


Sa svakim novim poslovnim planom angažovanje banke u oblasti ESG je sve veće. "ESG je uvek bio veliki deo prethodnih poslovnih planova," kaže Elena Flor, direktorka za ESG i održivi razvoj. "Ali ovo je prvi plan koji ima četiri stuba koja se zasnivaju isključivo na ESG."

U novom poslovnom planu za period 2022 - 2025. godine 328 milijardi evra je namenjeno realnoj ekonomiji kroz srednjoročne i dugoročne zajmove; 25 milijardi evra socijalnih pozajmica je namenjeno za podršku neprofitnim aktivnostima, ugroženim grupama i mladima; i 500 miliona evra investicija i donacija je namenjeno ljudima u nevolji, mladima i starim.

"ESG je uvek bio veliki deo prethodnih poslovnih planova. Ali ovo je prvi plan koji ima četiri stuba koja se zasnivaju isključivo na ESG"

Elena Flor, direktorka za ESG i održivi razvoj, Intesa Sanpaolo Grupa

Nakon uspeha prethodnog plana, u okviru kog je čak 6 milijardi evra bilo namenjeno poslovima sa projektima cirkularne ekonomije i u novom planu je deo sredstava predviđen za prelazak na cirkularnu ekonomiju. 

"Na kraju prethodnog plana 7.7 milijardi evra je bilo isplaćeno za cirkularnu ekonomiju," kaže Flor. "I, još jednom, novi poslovni plan ima za cilj da ostvari 76 milijardi evra novih pozajmica kojima bi se podržao prelazak kompanija na zeleno poslovanje, od čega je 8 milijardi evra namenjeno cirkularnoj ekonomiji, a 12 milijardi za zelene pozajmice za fizička lica."

Grupa takođe pruža podršku klijentima koji razvijaju održivost tako što obezbeđuje poboljšane održive pozajmice (npr. održivo finansiranje, savetovanje o ESG), pomoću namenske Laboratorije za cirkularnu ekonomiju u saradnji sa Cariplo fabrikom i kroz ulogu Grupe kao strateškog partnera Elen Mekartur fondacije, koja je na svetskom nivou glavni promoter prelaska na cirkularnu ekonomiju.

U okviru dugoročnog pristupa, tokom poslednjeg kvartala 2021. godine Intesa Sanpaolo je pristupila svim alijansama koje se u Ujedinjenim nacijama bave nultom neto emisijom u oblasti bankarstva, upravljanja imovinom i osiguranja. 

U svom Poslovnom planu za period 2022 - 2025. i više od godinu dana pre roka koji je postavilo udruženje Net-Zero Banking Alliance (NZBA), Intesa Sanpaolo je predstavila ciljeve za dostizanje neto nulte emisije zaključno sa 2030. godinom u prioritetnim sektorima.

Intesa Sanpaolo je sebi takođe postavila za cilj postizanje neto nulte emisije u 2030. godini, pri čemu će 100% električne energije na nivou Grupe biti generisano iz obnovljivih resursa (cilj koji je već ostvaren u italijanskim kompanijama i objektima tokom 2021. godine).


Dokazivanje vrednosti održivog finansiranja


"Održive investicije su najvažniji deo EU akcionog plana o održivom rastu, čiji je osnovni cilj zapravo preusmeravanje finansijskih tokova ka održivosti," kaže Elena Flor. "Dakle, u svemu tome finansijske institucije imaju ključnu ulogu.“ 

"Intesa Sanpaolo je bila među prvima koji su veoma rano, čak pre 2000. godine, uveli u ponudu etičke fondove. Dakle, u to vreme to je bio poprilično pionirski poduhvat. Bila je to tržišna niša, a u Italiji smo uvek zauzimali vodeću poziciju kada je reč o održivosti."

“Sada, ako pogledamo glavnog menadžera imovine Grupe [Eurizon], u martu 2022. je 48% njihovih sredstava investirano u skladu sa članovima 8. i 9. Uredbe o objavama informacija o održivosti u finansijskom sektoru [SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation].”

Tokom 2021. godine Eurizon je pokrenuo 23 proizvoda, koji su privukli pažnju ukupno 172 fonda, koji promovišu ekološke ili socijalne karakteristike (između ostalog) ili koje imaju održive investicione ciljeve, klasifikovane u skladu sa članovima 8. i 9. SFDR, za imovinu kojom se upravlja približne vrednosti 110 milijardi evra.


Pioniri u oblasti digitalizacije 


Novim poslovnim planom i pokretanjem IsyBank, banke koja posluje isključivo digitalno, potvrđena je dugogodišnja posvećenost Grupe digitalizaciji. 

Krajem 2021. godine Grupa je imala 12.9 miliona multichannel klijenata (1.3 miliona više nego 2020.). 

"Vanredna zdravstvena situacija je promenila navike mnogih naših klijenata," kaže Elena Flor. "Na određeni način dovela je do ubrzanja prelaska na digitalno poslovanje, koje je već bio planirano i započeto."

"Kao i osnivanje IsyBank, digitalna transformacija će se odvijati u svim oblastima Banke, kroz investicije u potpunu digitalizaciju korisničkog iskustva, dalje jačanje sistema internih kontrola u okviru procesa digitalne evolucije i ulaganja u digitalna rešenja i veštačku inteligenciju u okviru usklađenosti poslovanja."

"Nova tehnološka infrastruktura će biti proširena na celu Grupu, uključujući i međunarodnu mrežu."


Angažovanje u oblasti kulture


Tokom četvorogodišnjeg perioda između 2018. i 2021. godine, Intesa Sanpaolo je za kulturne inicijative dala zajednici oko 144 miliona evra. Od 1989. godine Grupa je finansirala program Restituzioni, koji se bavi obnovom i promocijom nacionalne baštine, odabrane od strane banke u saradnji sa Ministarstvom kulture.

Pored toga, kroz program Gallerie d'Italia, Grupa otvara ogromnu umetničku kolekciju za javnost u pet galerija. "Umetnička kolekcija je imovina," kaže Elena Flor. "Ali mislim istovremeno predstavlja i našu odgovornost da brinemo o njoj." 


Ljudi su najvrednija imovina Grupe


Novi poslovnim planom za period 2022 - 2025. predviđena su značajna ulaganja u ljude u Grupi sa posebnim naglaskom na diverzitet i inkluziju. 

Intesa Sanpaolo je članica Blumbergovog Indeksa rodne ravnopravnosti, prva banka iz Evrope koja je uključena u najnovije izdanje Refinitiv Indeksa diverziteta i inkluzije i među prvim bankama u Evropi kojoj je dodeljen Evropski i međunarodni standard rodne ravnopravnosti i diverziteta, odnosno međunarodni sertifikat kojim se ocenjuje nivo angažovanosti organizacije po pitanju diverziteta i inkluzije.

"Naravno, uvek možemo da uradimo više," kaže Elena Flor. "Ali kada je o ovoj oblasti reč, Grupa već duže vremena radi na tome."

I umesto da živi od uspeha ostvarenih tokom prethodne četiri godine, ona se priprema da sprovede novi, smeo poslovni plan koji na prvo mesto stavlja angažovanje u oblasti ESG i obećava prave promene u predstojećim godinama.

Više o temi

Cirkularna ekonomija nas može spasiti od pandemijske ekonomske krize
Preobražaj modne industrije pomoću cirkularne ekonomije
Cirkularna ekonomija za hranu: od gorkog okusa do nulte stope otpada

Podelite ovu priču

Chat