• Nema predloga

Krediti

Kredit

Kredit

30/07/2018

Ako nemate dovoljno novca za potrebe koje ne želite da odlažete, recimo novu kuhinju, automobile, veću kuću, možete tražiti kredit ili novac koji ćete na kraju otplaćivati u nekoliko rata u periodu od vreme.

Uzimanjem kredita ispunjavate privremenu potrebu za likvidnošću, podržavate porodičnu potrošnju i mogućnost realizacije važnih projekata, kao što je kupovina ili preuređenje doma.

Od koga tražiti kredit?

Banke, druge finansijske institucije, kao što su ovlašćene finansijske kompanije, direktno ili preko posrednika povezanih sa bankom ili finansijskom institucijom, kao što je prodavac od koga kupujemo automobil ili kuhinju.

Postoji mnogo mogućnosti za dobijanje kredita, može biti namenski, kao što je kupovina na rate u prodavnici, ili uključuje kredit koji dobijamo direktno od banke ili finansijske institucije za sopstvene projekte, kao što je stambeni kredit. Danas se sve ponude i rešenja kredita, na primer za mlade, mogu naći na Internetu, gde možete i sklopiti ugovor o kreditu nakon što pažljivo proučite uslove ugovora.

Ugovor

Važno je da uvek pročitate ugovor o kreditu. U ugovoru se izričito navodi ukupan iznos kredita, rok trajanja, porezi i drugi dodatni troškovi, ako je primenjivo, zatezna kamata za eventualno kašnjenje u plaćanju, osiguranje duga, kamate.

Moramo imati u vidu visinu kamate jer se odnosi na nominalnu kamatnu stopu i kamatnu stopu na godišnjem nivou. Prvi iznos je nešto manji od drugog. Iznos koji zapravo plaćamo je kamata na godišnjem nivou. Godišnja kamatna stopa uključuje kamatu i druge troškove vezane za kredit.

Dodatne Informacije

Danas je lako izračunati plan otplate kredita, odnosno mesečnu ratu koja se plaća s obzirom na određeni nivo akontacije kapitala i kamatnu stopu. Sama kalkulacija je složena, ali su kalkulatori koje banke nude na svojim sajtovima dobra zamena. Korisno je znati i razumeti da se kamata na kapital koji treba otplatiti obračunava svakog meseca. Kako se rate kredita otplaćuju svakog meseca, tako se otplaćuju i kapital i kamate.

Odgovorno kreditiranje

Važno je zapamtiti da dobijanje kredita uključuje nastanak duga. Na iznos koji se avansira, a otplaćuje se u ratama, potrebno je dodati i troškove koji su nastali davanjem tog avansa: trošak novca, troškove upravljanja, profitnu maržu ili profit koji omogućava rast banke ili finansijske institucije.

Ove stavke utiču na cenu kredita i pokrivene su primenom kamatne stope.

Pre traženja kredita ili hipoteke, potrebno je pažljivo proceniti mogućnost otplate kredita, imajući u vidu da pored rate kredita koju otplaćujemo svakog meseca, imamo i druge troškove, uglavnom uobičajene, fiksne i varijabilne. Neophodno je izračunati da li su nam prihodi dovoljno veliki, da li neko drugi može da nam pomogne u slučaju potrebe, da li imamo druge kredite, makar i mali iznos.

Banka takođe mora da se zaštiti kako ne bi izgubila i kamatu i iznos avansa. Čak i ako nisu potrebne garancije pre izdavanja kredita, banka ili finansijska institucija će proveriti sisteme kreditnih informacija u kojima su evidentirani izdati krediti i plan otplate.

Stručni saveti. Pre donošenja odluke, korisno je potražiti više informacija u ekspozituri ili na internetu kako biste pronašli najbolje ponude i uslove. Bankarski službenici bi trebalo da vas posavetuju o najpovoljnijim uslovima, najboljem rešenju, bilo da je potrebno da uzmete fiksnu ili promenljivu kamatnu stopu na hipoteku.

Chat