• Nema predloga

Penzioneri – ekonomski značajan deo populacije

Beograd, 08. maj 2014. – S obzirom da je starija populacija brzo rastući segment našeg društva očekivano je da korporativni sektor uključujući i bankarski, sve više svoje proizvode i usluge prilagođava upravo ovoj grupi stanovništva, zaključeno je na predstavljanju rezultata istraživanja o socijalno – ekonomskom statusu penzionera u Srbiji i regionu pod nazivom „Novo doba, trećeg doba“, koje je Banca Intesa sprovela u saradnji sa preduzećem IPSOS Stratedžik marketing.

Prema udelu populacije od preko 60 godina u ukupnom broju stanovnika Srbija je sa 24.7 odsto na nivou ostalih zemalja u regionu i EU gde se ove brojke kreću od 20,3 do 26,4 odsto. Međutim, u Srbiji je značajno niži odnos broja zaposlenih u odnosu na udeo penzionera u ukupnoj populaciji, što praktično znači da penzije čine izuzetno značajan deo ukupnih prihoda domaćinstava i konkretno iznose 35,8 odsto. Ovaj podatak dodatno potvrđuje da stariji sugrađani čine ne samo brojčano, već i u ekonomskom smislu značajan deo populacije.

„Srbija je, iako na trendu sa večinom zemalja Evrope po učešću starijih sugrađana u ukupnoj populaciji, ipak specifična po značaju te populacije u izdržavanju mlađih članova domaćinstva ili čitave familije, pa tako i u generisanju ukupne potrošnje. Kao dokaz za ovo je dovoljno samo pogledati podatak koji kaže da je broj penzionera veći od broja zaposlenih. U sve ovo mogu se dodati špekulaciju o prilivu penzija iz inostranstva sugrađanima koji su radili van zemlje, a penzionerske dane provode u Srbiji, iz čega sledi da je u stvaranju posebnih bankarskih usluga za kategoriju stanovništva koju možemo nazvati seniori, ne samo društveno odgovorno poslovanje, nego i ekonomski opravdano. Spoj ta dva aspekta poslovanja sigurno donosi i viši kvalitet i veće zadovoljstvo onima koji se time bave i onima kojima je to namenjeno.“, rekao je Srđan Bogosavljević, direktor preduzeća Ipsos strategic marketing.

Istraživanje pokazuje da je ova populacija visoko zastupljena među klijentima bankama u našem okruženju budući da čine od 23 do 38 odsto korisnika bankarskih usluga, dok u Srbiji ovaj procenat iznosi 34 odsto. Upravo zato je u celom regionu prisutan trend kreiranja specijalizovanih bankarskih ponuda za ovaj segment stanovništva.

„Polazeći od činjenice da penzionisani građani čine gotovo četvrtinu ukupne populacije Srbije, a istovremeno rukovodeći se principima socijalne i finansijske inkluzije, Banca Intesa je još 2011. godine prva na domaćem tržištu razvila specijalizovane proizvode namenjene seniorima kako ovaj važan segment stanovništva ne bi bio uskraćen za neke od najosnovnijih bankarskih usluga. Imajući u vidu podatak iz istraživanja da je 51 odsto penzionera imao finansijskih poteškoća u poslednjih godinu dana i da bankarske usluge vide kao jednu od značajnijih opcija za prevazilaženje takvih situacija, Banca Intesa će i u buduće raditi na unapređenju svoje ponude za ovaj segment svojih klijenata“, izjavio je Darko Popović, član Izvršnog odbora Banca Intesa.

Ukoliko posmatramo poslovanje sa bankama, u Srbiji preko 50 odsto penzionera pored tekućeg računa koristi i još neku od bankarskih usluga. Najčešće se odlučuju za dozvoljeni minus koji se upotrebljava u oko 24,4 odsto slučajeva na nivou tržišta, dok je u Banca Intesa koja trenutno ima preko 100.000 senior klijenata ovaj procenat značajno veći i iznosi 42 odsto. Kreditna kartica je drugi po redu bankarski proizvod koji u Banca Intesa koristi 22 odsto penzionera, dok je ova brojka na nivou tržišta niža i iznosi 11 odsto. Penzioneri se u priličnoj meri odlučuju i za gotovinske kredite koje koristi 6,4 odsto njih, odnosno 18 odsto u Banca Intesa.

Dok su sa jedne strane ispitanici pokazali veoma visok stepen informisanosti o bankarskim terminima kao što su razlike između kamatnih stopa, sa druge je zabeležen izuzetno nizak stepen znanja o sopstvenim mogućnostima u banci. Čak 58 odsto penzionera izjavilo je da ne zna da u našoj zemlji postoje banke koje imaju ponude namenjen baš njima, dok 32 odsto njih nije znalo ni da postoji mogućnost da penzioner uzme keš kredit, a 70 odsto nije poznato da nije potrebno da prenose svoju penziju da bi realizovali kredit u nekoj banci.

Chat